(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

KONGESTAMTAVLEN

(placeholder)

Høvdinge Konger og Kvinder i Danmark og nogle af de nyeste Jakobsener Sol, Ellen, Mads og Eskil.

FRA TIDERNES MORGEN OG FREM TIL SOL OG HENDES GENERATION

Kongestamtavlen er relateret til slægten Madsen

De samlede slægter her på webstedet er iøvrigt:

Jensen&Olsen

INTRO TIL KONGESTAMTAVLEN

  

Midt i arbejdet med at rode rundt i slægternes formatering er der sket det herlige, at et nyt skud på stammen har set dagens lys...! Og hvad kunne være mere naturligt end at kalde hende for Sol. Som førstefødte oldebarn lyser hun nu op som den forreste af generationerne til at træde ind i fremtiden.


Ja...og sådan en familieforøgelse har naturligvis sat gang i fornyede refleksioner over livets gang på jord... og heraf spørgsmålene

Hvor er vi på vej hen? Hvem er vi? og Hvor kommer vi fra? etc.

  

Det første kan vi vel knap spå om, men kigger vi lidt (eller meget) bagud er der vel nærmest ingen grænser for hvad der ellers kan findes!


På det seneste er der således kommet hul igennem... helt tilbage til hvor jernalderens myter begynder at blandr sig med arkæologiens stadig vildere og vildere fund af forhistorisk tjald om vi mennesker og alt det vi har haft gang i...


Nu er familiens, nok til evig tid, ældst “kendte” formor og hendes far nemlig fundet!

Hun levede lidt efter år 0, det vil sige et par generationer efter Jesus tid, dengang der ialt antages kun, at have været små 300 millioner mennesker i hele verden!... Således er hun én ud af ca. 1.152.921.504.606.850.000 tip57 oldeforældre til Sol, et antal som end ikke min computer er i stand til at beregne helt præcist.


Det er et svimlende og ubegribeligt tal i en verden hvor den samlede befolkning til sammenligning, dags dato oktober 2020, kun udgør 7.812.467.753 individer, eller knap de 8 milliarder... og det fortæller os med al tydelighed, at alle mennesker, i den sidste ende, uundgåeligt må være i familie med hinanden mange gange...

og at vi med rette kan kalde os for

MENNESKEHEDEN.

  

  

Klik på "Slægttræet" for at se generationsforløbet på Kongestamtavlen.

På de efterfølgende sider omtales desuden et par håndplukkede stikprøver blandt de mange slægtninge! Enhver er desuden velkomne med yderligere bidrag!


Kærlig hilsen Bedste- og Oldefar, Lars Jørgen.


(placeholder)

  

"Slægttræet" er  hovedbegivenheden. Man kan se så meget som det er muligt i det lille format på den viste udgave, og er dette ikke nok kan man klikke på det og downloade en pdf-fil hvor billedet kan reguleres op og ned efter behag. Det giver mulighed for at have den liggende i et vindue for sig som støtte ved gennemsyn af de andre sider!


"Myterne" er afsnittet der gør et forsøg på at nærme sig virkeligheden gennem de vandrehistorier og arkæologiske fortolkninger som måtte have forplantet sig til historisk tid om denne fjerne periode, her er der virkelig noget at gøre for den kreative fantasi!

  

"Vikingerne" er den sidste forhistoriske kultur, men nu med lidt mere kød på myterne! Hvem kender ikke til Regner Lodbrog eller Gorm den Gamle med Thyra og sønnen Harald Blåtand i Jelling. Men de er højst omtalt i korte stavelser hugget i sten! Så, omend beskrevet på kryds og tværs, så er der også her brugt rigeligt med god fantasi!


"Lavadlen" opstod i tilknytning til de dannede kongedømmer, og de er umiddelbart at se som kongernes trofaste bagland, men er de nu også det? Det kunne være interesant at finde noget forskning på det felt! Specielt med fokus på samtidens arbejdende folk, som jo er den gruppe godt der kan være den største folkelige interesse for!

  

"Degnene" var ikke helt jævne folk, de var opkomlinge og samfundets dukse, udgørende en lille overklasse  midt mellem adelen, klerkeriet og almuen. Det vil sige, at denne klasse, alt andet lige, nok har været det lettest tilgængelige smuthul for social opstigen blandt jævne folk fra bondealmuen på landet og håndværkerstandene i byerne.

  

Ja, så skal vi jo heller ikke glemme de øvrige af de nyeste Jakobsener... Jacob og Ole samt førstnævntes dejlige børn... Thor med hunden Hadock  og Margueritte, mor til lille Sol.

(placeholder)

LINKS PÅ KONGESTAMTAVLEN

  

Overordnet ville det have været en god idé at efterforske og, som et minimum, at fortælle en god historie om hvert enkelt led i Kongetræet inklusive tilstødende personer!... Det ville der uden tvivl kunne komme en vældig krønike ud af!

  

Indtil videre vil jeg dog undlade et sådan projekt, da jeg må prioritere andet stof, der trænger sig på for færdiggørelse, før jeg i givet fald ville fortabe mig i sådan et  evighedsprojekt... med risiko for aldrig at nå bare én gang rundt i mit samlede projekt.

... altså forsøger jeg, trods flyvske ideer, at holde mig til "det vigtigste" først!

  

Men skulle nogen anden have lyst til at give sig i kast med den gode idé, at stykke en slægt-soap-opera sammen giver jeg da gerne ideen videre... også gerne med et par stikord for en håndfuld udvalgte perioder i det ca. 2000årige forløb.

  

Kongetavlen" først på linkrækken herover og -under henviser til nærværende side og er dermed gjort "rød", hvilket er signalet til, at du står lige her! Og som det kan ses henvises der yderligt (med blåt) til stedets øvrige afsnit om og med Kongestamtavlen.

  

  

“Almuen” avr den "klasse" som rummede langt de fleste af nutidens store middelklasses forfædre. De var den folkelige modsætning til gejstlighed og adel... de var den ikke priviligerede klasse, der i sin oprindelse end ikke heller var i nærheden af borgerskabet!

På en måde var de de frieste mennesker!... Blot var de ofte tynget af fattigdom grundet almindelig naturlig knaphed, men dertil også af undertrykkelse fra forskellige magthavere!

Både Lund og Madsen havde rod i almuen.

  

“Aktuelt” er et afsnit om os der lever i den demokratiske nutid. Vi er ikke fattige, vi er måske bundne men har i bedste fald vores frihed til at leve omtrent som vi gerne vil, og vi bevæger os da også ud i alle mulige retninger. Fælles for os er dog som antydet, at vi alle, i de kendte kendte slægtsgrene, før eller siden... har rod i almuen.


Hov hov vil nogen måske indvende... var der ikke noget med kongelig- og adelig dominans i den der Kongestamtavle? Jo, den er god nok... men det er jo bare sådan, at vi alle har milliarder af slægtsopdindelser hvis spor i langt de fleste tilfælde løber ud i sandet allerede ved olde- eller tipoldeforældrene! Slægterne før de fleste er glemt og kan, hvis vi går bare et par hundrede år tilbage, knapt findes i nogen former for optegnelser og da slet ikke hvis vi går firehundrede- eller flere år tilbage! Almuen blev nemlig ikke registreret på samme måde som præster og herremænd og da slet ikke som kongerne! I sidste ende er der således i mytisk tid kun blevet "registreret" konger og eventuelt droninger... der som her, 30 generationer senere, kan dukke op alene... alt medens milliarder af andre forfædre er glemt.

  

I nyere tid kender vi i stigende grad til forskellige former for mønsterbrud... op og ned, hvor dygtighed og held eller mangel på samme, er ført til skift af sociale tilhørsforhold.

Overvejende er almuen dog stille og roligt fortsat ad to hovedspor som bønder eller arbejdere, der så gradvist har mødt så forbedrede kår i indkomst og uddannelse, at de er mødtes igen inden for efterkrigstidens store middelklasse i 1900tallets sidste halvdel.

  

Herfra skulle grundlaget for idealsamfundet, hvor få har for meget og færre for lidt, være skabt... inklusive sikker adgang til både velfærd, sundhed og uddannelse for alle. Blot med den hage, skulle det vise sig, at naturen kom helt ud af balance... først resulterende  i en globalt misligholdt, forurenet og udpint biodiversitet, nær sammenbruddets rand, og nu også udviklende sig til verdensomspændende udbrud af ukendte muterende sygdomme, tilsyneladende ude af al menneskelig kontrol!

  

Man kan sige, at alt dette er en moderne genopførelse af dansen omkring guldkalven, hvor naturen er trådt i guds sted og således nu straffer menneskene for deres svigt! Og menneskene... ja de farer bare forvildede omkring, og er foreløbig ikke kommet videre end at skabe større og større ulighed i en hysterisk bevægelse for at redde sig selv...

Således er udfordringen for stamtavlens nyeste generationer nu, at nytænke verdens indretning og fordelingen af goderne. En sådan bevægelse har allerede været igang længe og der er grund til at være optimist i forhold til udviklingen af både de nye politiker og teknologier samt den nødvendige kultur som måtte kræves.

  

Selv har jeg i mit foreløbige 75 år lange liv oplevet skiftet fra heste til traktorer, fra radioer til TV og fra dieseltog til personbiler og fly... alles fordele og ulemper ufortalt, og ikke at forglemme det største spring af dem alle... springet fra landposten til smartphonen. Den idé er allene nok højde med opfindelsen af hjulet... spændende. Hvad siger prækariatet?

  

(placeholder)