Blogindlæggene er indsat fortløbende efter dato med de nyeste øverst.

Indlægene kan alle relateres til mindst et af webstedets temaer vist i billedlinks herover...

Som vejledning ledsages hver enkelte indlæg med ikonet for det eller de relevante tama/er.

BLOG INDLÆG

Biografien

Intro for Lars Jørgens BLOG

Friday, 9 October 2020

Blogindlæggene er tænkt som en alternativ tilgang til mit websted og dets temaer, sådan som de fremgår af linkrækken her øverste på siden.

Det er hensigten, at blogindlæggene kan tjene som supplement til fortællingerne på temasiderne er det hensigten her på Bloggen, at lancere mere dagsaktuele budskaber i tilfældig orden for tid og rum, men altid i relation til et eller flere af de gældende temaer.

Overordnet er det samlede websted dedikeret de af mine efterkommere og slægtninge der måtte leve den dag hvor allle nutidens familiemedlemmer er glemte. Dedikationen er min reaktion på den kendsgerning, at ingen af mine forfædre har haft den samme idé.

Derfor kender vi i dag kun meget lidt til de gerninger og tanker herom, som har præget disse mange mennesker som har været her før os nulevende.

Indtil videre har mit liv været som en standard for middelklassen i min generation, og umiddelbart har jeg ikke noget særligt skrivetalent, men det er min overbevisning at mindst et par ...oldeoldeoldebørn vil finde det interessant, en dag at kunne studere en af deres forfædre og dennes liv, levned og tanker i dagens Danmark, og herunder også noget om den omgivende familie og tidens generelle levevilkår.

Det er således ikke  et succeskriterie i sig selv, om nogen i nutiden vil følge med fra sidelinjen her. Men skulle det have interesse er enhver velkommen til at se med over skulderen... og når du så er her alligevel så vil jeg da også gerne, om muligt, have nogle kommentarer med !

Kommunikationsfelterne er oprettet selvstændigt her, og i integration med facebook.

Som alternativ er det også velkomment at kontakte mig direkte via en mail:

jakobsen@larsjorgen.dk