web-manager er Lars Jørgen Jakobsen.

jakobsen@larsjorgen.dk


Janus Lund og Marie Madsen stammede henholdsvis fra Hjerm og Ferring. De havde desuden begge nære slægtninge i egnen mellem Lemvig og Nørre Nissum, og måske er det i den sammenhæng de mødtes første gang! Derudover er det konstateret, at begge slægter uden kendte undtagelser har alle sine rødder i den vestjyske egn syd for Limfjorden med Lemvig, Struer og Holstebro som de vigtigste byer.


Det vil sige at både Lund og Madsen er ægte haruder, som i mange generationer har levet i det vi alle, indtil fornylig, har kendt som Ringkøbing Amt, men som tidligere hed Hardsyssel, opkaldt efter det folkeslag som boede i området  så langt tilbage som i vikingetiden, i bronzealderen og sandsynligvis helt tilbage til de første indvandrere efter istiden for 10 - 15.000 år siden.


Alt dette vil blive omtalt på dette websted, hvor læseren først lige introduceres nærmere for Janus og Marie med deres nærmeste familie inklusive et slægtstræf afholdt i 2019, der var 100året efter at de to giftede sig, og som var anledning til at en stor del af deres efterkommere med børn, børnebørn og oldebørn holdt et slægtstræf lige i hjertet af den gamle hjemstavn i Langhøjhallen i Asp midt i det nordlige Hardsyssel.


Derefter bevæger beretningen sig tilbage gennem forfædrene til de ældst kendte slægtninge, der er fundet helt tilbage i 1600tallet. Det tynder hurtigt ud hvad der vides om forfædrene, men det har dog været muligt i de fleste tilfælde at finde frem til hvor de boede og havde deres virke, og der vil derfor blive vist en del billeder af deres bygninger og lokale landkort der viser hvor det var.


Linkrækkerne:

Som det kan ses herover er der på alle webblade indsat en dobbeltrække med blå links til webstedets hovedemner, hvoraf et undtagelsesvis er rødt! Den røde farve angiver det sted hvor du er (eller har været) lige nu, medens de blå angiver andre tilgængelige links.


Under dobbeltrækken findes der en supplerende række links til eventuelle andre blade med relation til det aktuelt åbne blad.


Bemærk, at billederne også ofte fungerer som links til udvalgte blade/emner!


Webstedets

overordnede genveje

 

INTRODUKTION

Hej, du er netop landet på fortællingen om slægterne Lund og Madsen,

to ægte harudeslægter fra Hardsyssel!

Janus & Marie Lund

Hardsyssel

Niels Christian Lund Johannesen

Trine Skaarup Jensen

Marie Larsdatter Bonde

Mads Ørum Jensen Madsen

Marianne Breinholt

Slægtstræf 2019

Klik for Indholdsoversigt

Gamle Niels Christian Lund

Lunderne

Ane Marie Jensen


SIDEN ER SLUT


Peg på pilene og kom en en side frem eller tilbage...

eller søg videre inden for samme emne i linkrækkerne lige her under...

eller på webstedet generelt... nederst.

@

Lund og Madsen slægterne blev forenet i 1919 ved bondesønnen Janus Lund og fiskerdatteren Marie Madsen, som ved den anledning blev stamparret for deres helt egen nye gren af Lund Madsen slægterne der siden har bredt sig langt ud over syslets grænser.


Janus og Marie er derfor sat som såkaldt probande i den følgende slægtsberetning. Det vil sige at de udgør 1. generation både i forhold til omtalte forfædre og efterkommere.


I 2019 besluttede en håndfuld fætter-kusiner blandt 2. generations efterkommerne at holde et slægtstræf for at marker 100året for deres fælles slægtskab, og beretningen her indledes derfor med en tak til deltagerne og en hilsen til alle øvrige slægtninge.


På træffet blev der talt meget om de fælles forfædre hvor alle jo kendte den første generations efterkommere som jo var de flestes forældre, onkler og mostre eller bedsteforældre... lunderne eller “æ lúnæ”.


Da talen så dykkede længere ned i generationerne blev det straks noget mere af en udfordring at holde styr på forbindelserne, og det af den slags der bestemt ikke er lettere når man forsøger at skrive sig fra det!


Da en slægtshistorie uundgåeligt forgrener sig i mange retninger frem og tilbage og ud i historien er det desværre ikke muligt, bare lige at begynde i den ene ende og så slutte den i den anden ende... der skal noget zik zak til.


Derfor er det valgt at dele slægten op i nogle blokke med tre eller flere samhørige generationer repræsenteret i hver, hvor der så er forsøgt at fortælle en nogenlunde sammenhængende historie ved, hver gang, at tage udgangspunkt i en udvalgt slægtning og fortælle om vedkommende og om vedkommendes nærmeste forfædre og eventuelle interessante sidegrene.


Den første blok er Lunderne og så naturligvis Janus&Marie, som findes sammen med de andre blokke ved at klikke på billedlinkene herover eller via “Forfædrene” på linklinierne for at klikke sig videre fra en ny linklinie!

Nærmere forklaring følger! Se evt.: Forfædrene nu!


Men ellers fortsættes der her først lige med afsnittene om de nu aktive efterkommere og deres deltagelse i Slægtstræfet 2019, og Janus og Maries børn "Lunderne"


Ofte fungerer billederne som links der kan klikkes på. De tilgængelige tekstlinks er blå men skifter til rødt for den side man er på samt stien der til.

Ønsker man at læse forrige- eller næste side kan der klikkes på de viste pile.


Et klik på  Indhold er den nemmeste vej til at finde noget bestemt på!

Forhistorien