ERKENDELSEN AF SLÆGTERNES GANG


Hvor det kom fra ved jeg ikke, men allerede i begyndelsen af treårsalderen var jeg meget optaget af, at definere min familie. I min barndom flyttede min mor og jeg meget, alt efter hvor hun fik arbejde, og det var åbenbart vigtigt for mig at holde styr på mit “netværk”. Mine bedsteforældre og min mors familie var min familie, og det var jeg enormt glad for.


Først meget senere, nærmest som voksen, blev jeg bevidst om, at der også var en slægt. Dels de der både synligt og usynligt færdedes i yderkredsen af familien og i sidste ende også alle forfædrene... de døde. Det var dem jeg havde hørt om i strofen “Slægter skal følge slægters gang” fra salmen “Dejlig er jorden”... og sådanne tanker fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig.


I særlig grad fandt jeg det, som ung murerlærling, interessant at opdage, at der midt i den alt dominerende bondeslægt havde været mindst to tipolde-forældre og en oldefar der havde været murere og endda kampestens-murere. Det var sejt syntes jeg... og glædede mig over det lykketræf, at jeg også havde valgt lige det fag!


Det var en god fornemmelse ikke at være ene, og det gav mod på

at forske videre i de to slægter der nu kom både mig selv og mine efterkommere ved... Jensen og Jakobsen.
@

SLÆGT FØLGER SLÆGTERS GANG


Ud af skabelsen tilbage fra før urtidens dybder optræder et utal af

kendte- og især ukendte slægtninge.

De nærmeste slægtninge.

Egentlig er det bare for sjovs skyld, at samlingen af portrætter er taget med, men jeg er helt pjattet med disse muligheder for at indbygge den slags links som giver mulighed for at springe hid og did... også selvom man så nemt farer vild! Sker dette må man så bare prøve at finde tilbage eller evt. begynde forfra... der hvor man nu kom ind!


Hvad de “tre ben og en tanke” angår, så er de en hentydning til, at der hvor der almindeligvis er fire bedsteforældre i en familie! Der er der kun tre i vores familie Min far er ukendt og er totalt fraværende alle andre steder end i tankerne.


Jensen&Olsen slægten er min svigerfars slægt. Den bestod oprindeligt af gode rimeligt velstillede bønder med rødder i det østjyske og sjællandske og med en enkelt forbindelse på fyn. Den som senere gav anledning til mellemnavnet Eilskov. Højdespringeren var farfaren som efter en periode som teglværksdirektør i Tyskland rejste tilbage til Danmark og købte først en hovgård, så en herregård og tilsidst en proprietærgård da 1930erne havde sat en kæp i hjulet på herregården.


Lund&Madsen slægten er min svigermors slægt. Den bestod oprindeligt af jævne bønder og fiskere i det vestjyske Hardsyssel, landområdet mellem Limfjorden og Ringkøbing Fjord, hvor især grene af morfarens slægt havde været dominerene storbønder og kvæghandlere med domiciler som Breinholt i Humlum, Kongensgård i Nr. Nissum og Kappel, Louiseslyst og Nørre Vinkel nær Lemvig


Jakobsen&Nielsen slægten er min mors slægt. Den bestod oprindeligt af midtjyske hedebønder, husmænd og håndarbejdsfolk af den slags der ikke har efterladt sig mangen skrevne spor. Undtagelsen var dog en gren der gik tilbage til indvandringen af såkaldte kartoffeltyskere i 1759.


Min oldefar Andreas havde rod på den store Alhede. Han var bonde, murer og handelsmand og han stammede fra kartoffeltyskerne... to af hans egne otte oldeforældre var som børn i 1759, hver for sig, kommet gående til Den Jyske Alhede fra egnen Odenwald omkring byen Heidelberg i det sydlige Tyskland. De to mødtes senere og blev kærester og pionerer, da de sammen med andre søskende grundlagde bebyggelsen Trehuse nær Frederiks midt på den store Alhede.


På de følgende sider fortælles om de tre slægter + det løse.

TRE BEN OG EN TANKE


Resultatet er blevet til en fortælling hvilende på tre ben og en tanke...

Jensen&Olsen, Lund&Madsen Ukendt og Jakobsen&Nielsen

samt et væld af individuelle slægtninge.

@

Klik på portrætterne og mød nogle af slægtningene direkte!