@

OVERSIGT


Der findes uendeligt mange ukendte slægtninge.

Her fortælles om alle de jeg ved- og har fundet noget om... og lidt til!

Det der slog mig var ikke den tyske afstamning, den kendte jeg godt lidt til… nej det var mere det at der, gennem lidt slægtsforskning, pludselig kom noget kød og blod på personerne, og at disse to børn på 7 og 4 år eksempelvist må havde været udsat for en rimelig dramatisk rejse fra deres oprindelige hjemsted og ud i det helt ukendte, og dengang fremmede land, og at de så siden havde fundet hinanden, måske i den nybyggede kirke i Frederiks, få år efter deres ankomst var blevet bygget på et stykke øde hedeslette præcist midtvejs mellem de to kolonier… eller hvordan de nu har mødt hinanden, det vides ikke.

Det vi ved er imidlertid, at Johan Jacob sammen med to brødre, på nogenlunde samme tidspunkt ca. 11 år efter familiens ankomst til Havredal, var godt i gang med at grundlægge deres egen lille koloni Trehuse ude på det yderste af markerne nord for Havredal. Som 18årig havde Johan Jacob nemlig overtaget en af Havredal koloniens hurtigt forladte gårde på ca. 250 tønderland (det var ikke alle indvandrere der var lige seje, så mange havde forladt projektet igen, hvilket gav plads andre og herunder også til de helt unge som var blevet i Danmark), og det var den gård han nu udflyttede til Trehuse, hvor han og Anna Cathrine siden opfostrede 11 børn sammen. Tænk sikken en historie de ville kunne have skrevet om deres pionerliv! Det var bare ikke lige den slags luksusbeskæftigelse der optog dem, sådan noget var der ikke overskud til midt i den alt opslugende kamp for tilværelsen som hedens pionerer. Men deres erindringer havde jeg gerne læst, og hvad som helst synes jeg kunne have været interessant, en kendsgerning som så har givet mig selv blod på tanden, sådan at min egen efterslægt i bedste fald vil kunne læse om mig og mine om 250 år osv.

I øvrigt er Johan Jacob og Anna Cathrine sammen med deres familier, de eneste hvis navne og eksistens er kendte ud af mine i alt 64 tip4 olde-forældre. De fleste forfædre er således relativt hurtigt blevet glemt. Og hvad så..? Kunne man så sige… og ganske rigtigt, det behøver vel ikke at være et problem som sådan. Men for sjov skyld… og for historiens skyld kunne det jo godt have været interessant at have haft et længere bagudrettet perspektiv med blik for både egen familie og slægt. Derfor… og for at kunne videregive så meget som muligt, inklusive egne betragtninger har jeg gennemført en del slægtsgranskning, og har sat det fundne op i en slægtsdatabase med  over to tusinde slægtninge, og i givet fald med plads til uendeligt mange flere fra såvel fortid og fremtid.

SLÆGTSGRANSKNING

Som en væsentlig del af forberedelserne for at kunne lave en så godt dækkende fortælling som mulig er der foretaget en omfattende indsamling og granskning af oplysninger vedrørende de involverede slægter. Dels er der løbende blevet talt med- og modtaget materiale fra de ældre familiemedlemmer som nu er døde, hvorefter min egen generation nu er de ældste, og dels har jeg fundet en del oplysninger på nettet og via mit medlemskab af foreningen “Kartoffeltyskerne på Alheden”.


Ordet slægtsgranskning er anvendt frem for slægtsforskning, eftersom jeg i realiteten har samlet op, hvad mere profesionelle slægtsforskere har fundet i kirkebøger og andre dokumenterbare steder. Hvis nogen derfor ønsker sikkerhed for mine oplysningers rigtighed anbefales de, at tjekke dem ved mere autoritative kilder.BAGGRUNDEN FOR TEMAET

SLÆGTERNE

På et relativt sent tidspunkt, da jeg var i 50årsalderen, blev jeg opmærksom på at jeg tilsyneladende har haft et par ret så spændende tip4 oldeforældre, Johan Jacob & Anna Cathrine.

Uafhængigt af hinanden var de to og deres forældre og søskende i 1759 , i hver sin indvandrergruppe og på hver sin rute, kommet gående hele vejen fra det sydlige Tyskland til henholdsvis Havredal og Grønhøj midt på den jyske hede, Alheden. Her havde den danske konge Frederik den V. ladet oprette to kolonier for tyske hedeopdyrkere… de såkaldte kartoffeltyskere, som i øvrigt fejrede indvandringens 250års jubilæum i 2009 i den tidligere stationsby Frederiks.


Ved såvel indledningen som slutningen af denne side vises en biledkollage med portrætter af de seneste generationer inklusive tilgifte og nulevende medlemmer blandt min hustrus og mine slægter Jensen og Jakobsen.

Man kan via de enkelte portrætter klikke sig frem til den pågældende!


JENSEN


Jensen er min svigerslægt. Min svigerfar Christian Aage Eilskov Jensen kom fra en østjysk storbondeslægt og hans far Andreas Jensen, gift med Sofie Olsen, var i perioder, både teglværksdirektør, godsejer og proprietær... og senest med sønnen som forvalter. Min svigermor Kathrine Lund blev tidligt enke med fem hjemmeboende børn. Hendes forældre Janus Lund og Marie Jensine Madsen drev et husmandsbrug og stammede fra vestjyske storbønder og fiskere.


JAKOBSEN


Jakobsen er som bekendt mit eget slægtsnavn og det er naturligt nok denne slægt der først optog min interesse. Den første Jakobsen med “k” var min bedstefar Søren Erik Jakobsen. Han var teglværksarbejder og husmand og nummer tre blandt sin far, Andreas Jacobsens tretten børn.

Min bedstemor var født Nielsine Jakobine Nielsen. Hendes mor døde tidligt og hendes far var daglejer og murerarbejdsmandDet tror jeg nu ikke, men sådanne opdagelser lægger da et par brikker til en ellers måske begivenhedsløs slægtshistorie, mest bestående af fødsler og død, og uden egentlig at have besluttet mig for det var jeg gradvist endt som en rigtig slægtsgransker... sådan en der samler lidt hist og her, og hen ad vejen, for så bedre at kunne danne sig et billede af forfædrenes liv og vilkår!


Denne granskning kom for mig til at handle om min hustrus og mine slægter, skildret i fire selvstændige fortællinger, en for hver af vore fire bedsteforældre.


Grethe Eilskov Jensen

Aage Christian Eilskov Jensen & Kathrine Lund

Andreas M. Jensen & Ellen M. S. Olsen og Janus Lund & Marie J. Madsen


Lars Jørgen Jakobsen

En ukendt far & Krista Andrea Jakobsen.

Søren Erik Jakobsen & Nielsine Jakobine Nielsen


Hver slægtshistorie kan læses som selvstændige fortællinger

uafhængigt af- og uden direkte sammenhæng med hinanden.


  Jensen&Olsen  Lund&Madsen  Ukendt  Jakobsen&Nielsen


Som supplement til introduktionen her er der indsat en række slægtstavler over såvel forfædre som efterkommere i to selvstændige afsnit:

Slægtens Portrætter   Samlede Slægtstavler