(placeholder)

KONGERNES HELTE UDE PÅ MARKERNE

LAVADELEN 1200-1600

Jensen&Olsen

De samlede slægter iøvrigt:

??

Middelklassen  

KONGESLÆGTEN

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

NORDTOFTEN THY

  

Ebbe Skammelsen træder så mangen Sti vild!

  

Det er ikke tanken her, at samle og dokumentere et fuldt dækkende svar på hvad der skal forstås som "Lavadel" ud over at det umiddelbart har været landadelen nederst i hierakiet af uradel, højadel og lavadel. Heraf var de første nærmest født til de diverse titler som på forskellig vis bragte dem tæt på kongen og dennes hof og anden centraliseret magtelite medens lavadelen mere har været bosidened spredt rundt i landet, hvor de eller deres slægt oprindeligt havde været almindelige bønder,  som havde udmærket sig primært som folkelige talsmænd på tinge og derved havde fået adgang til lokalt, at repræsentere kongen... forstået som "statsmagten". På den måde havde de opnået store skattefordele mod yderligere også, at bidrage med mænd og heste til kongens krigsførelse.... fordele som altså gik i arv fra far til søn og dermed lagde grund til dannelsen af en herremandsklasse der i bedste fald hang sammen i et landsdækkende netværk der huserede fra 11/1200tallet og frem.


På den tid finder vi i slægten en Ebbe Olufsen Bild (1174 1210) boende på gården Nordentoft i Sjørring sogn nær Thisted, hvor både hans far og farfar også residerede eller havde resideret! Faren havde hedet Oluf Skammelsen og han var sandsynligvis en tredie bror til de to brødre Ebbe og Peder Skammelsen fra folkemindesangen hvor den gode Ebbe vender hjem efter flere år i en af kongens krige for at endelig, at genses med sin hjertenskære trolovede, den skønne Adelus... også kaldet Lucille. Imidlertid bliver han modtaget af sine to søstre ved et bryllup mellem Adelus og broren Peder... han havde bildt hende ind, at Ebbe var død i krigen. Det var Ebbe ikke og det svigefulde bryllup fik ham nu til at gå totalt op i limningen. Han så rødt og dræbte først Adelus og så Peder før han huggede hånden af sin mor og smadrede sin far til lirekassemand, før han drog i landflygtighed som fredløs


(placeholder)
(placeholder)