(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

3

5

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

MÅLRETTET SØGNING BLANDT GRUNDSTAMMERNES SLÆGTNINGE

  

Oversigtssiden her, for de fire grundstammer, er den mere målrette tilgang ved søgning efter noget bestemt! Hvor søgning fra Galleriet på forrige blad Slægterne nok mest er til den der bare lige kigger sig omkring for sjov!

  

På siderne for de enkelte grundstammer er det tilsigtet, såvel gennem linkrækker som via billedlinks, at den besøgende kan klikke sig frem til de blandede oplysninger man måtte søge om generationerne og deres liv og virke

  

Lidt om intentionerne bag de viste links og tilhørende emner:


  


Slægterne og Grundstammerne

Siderne er fokuseret på lidt velkomst og introduktion omkring temaet og dets indhold som beskrevet lige herover.

Bemærk den blå "skydeskive" på galleriet. Det er et link direkte til "Grundstammerne" lige her. Skiven er til de billedorienterede! De der foretrækker at læse finder nemmest og nok også en anelse mere præcist hvad de søger ved at benytte linkene i linkrækkerne!

De enkele grundstammer er vist med links på forsiden herover sammen med et tilhørende slægtstræ med de tre nærmeste generationer.

Hver af de fire viste grundstammer fungerer som "selvstændige" websteder i webstedet! Dette skyldes, at besøgende fra de enkelte grundstammer formodes primært at interessere sig for netop deres "stamme".

Dette er et kneb der anvendes også i andre tilfælde hvor jeg skønner, at der er en primær interesse for et pågældende emne, som jeg så også nemmere kan præsentere målrettet til  potentielt interesserede... eksempelvist ved at  sende links til de pågældende for om muligt at udveksle synspunkter etc... det giver ro og fokus, uden at webstedet dog er lukket af den grund! Generelt kan man altid via linkrækken nederst på samtlige sider og blade klikke sig til samtlige temaer på hele webstedet.

På de enkelte grundstammers blade vises først og fremmest stof relateret til de pågældende slægtninge.

Bemærk "pilene" her ved sidens (og sidernes) afslutning!

Peg på pilene og kom en side frem eller tilbage...

eller vend tilbage til begyndelsen af siden og benyt linkrækkerne nederst på "forsiden".

  

Alternativt kan man også skifte tema via de permanente links på alle sider under "pilene"

og somme steder, som her, også hovedafsnit for det aktive tema!

Af naturlige grunde indtog min, Jørgens, mor Krista Andrea Jakobsens slægt den helt store plads under opvæksten og dannelsen.

Bedsteforældrene var begge midtjyder, men dog med rødder til både Sydtyskland og Østjylland

De hed Søren Erik Jakobsen og Nielsine Jakobine Nielsen og var ud af dansk almue, når den er aller bedst... og så var de socialdemokrater fra dengang klassekampen rådede og hvor socialdemokrater var både sociale og demokratiske.

De startede tilværelsen sammen i et lille landarbejderhus i udkanten af Almtoft Mark ved Kjellerup. Han var teglværksarbejder og hun tog sig af hus  med mindre dyrehold og børnene. Efter nogle år købte de et lille husmandssted i Dalsgaard, også i Kjellerup hvor de blv i 40 år.

Forfædrenes veje er somme tider uransagelige og i det mindste er min, Jørgens, far og hele den fædrende slægt totalt ukendte!

Dette har dog ikke skabt den store mismodighed hos undertegnede, der allerede som dreng havde forestillinger om at være født ved "kongesnit".

Fredrik IX havde jo sin glade gang i Aarhus i hine tider... og andre har da også været overvejet, for ikke at tale om fjernere og nok mere åndelige slægtninge som Robin Hood og Jean D'arch.

Den mødrende slægt, før Grethes mor Kathrine Lund, var alle vestjyder og fra Hardsyssel, hvor befolkningen kaldtes harudere tilbage ved begyndelsen af vor tidsregning. De deltog dengang i togter mod selveste Cæsar i Rom, men er i vor tid primært kendt som samfundsbærende bønder og fiskere.

Morforældrene Janus Lund og Marie Jensine Madsen var henholdsvist bondesøn fra Kvium og fiskerdatter fra Ferring. Efter først at være startet op med en mindre gård på hans hjemegn skiftede de til en større firelænget ejendom i Gørding ved Vemb som siden igen blev vekslet til en mindre ejendom på en ny udstykning fra Herregården Bækmark nær Bækmarksbro.

Der begyndes med Christian Aage Eilskov Jensen og dermed Grethes fædrende slægt. Så langt tilbage hvor der er fundet spor har de forudgående slægter deres rødder i det midtjyske bondeland og i en sjællandsk bondefamilie med hang til højskolekultur.

Farforældrene Andreas Martin Jensen og Ellen Marie Sofie Olsen var meget dynamiske og lagde, via snurrige kanaler, ud med teglværksdrift i Tyskland og siden stordriftslandbrug i Danmark med Godset Agersbøl på toppen, hvorefter de gennemlever en deroute med tvangsalg... først med godset og siden med  proprietærgården Amstrup ved Vemb i Vestjylland.

Lund og Madsen

Jensen og Olsen

De Ukendte

Jakobsen og Nielsen

DE FIRE GRUNDSTAMMER

GRETHE OG LARS JØRGENS FORFÆDRE

Forfædretræer for Grethe og Lars Jørgens nærmeste!

Som skematisk illustration til Slægterne vises udvalgte

slægtstræer, slægtsrapporter og et slægtsgalleri.

Slægterne