(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

3

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

...med fortællingen om to almueslægter fra de  midtjyske hedeegne...

VELKOMMEN HOS SINE OG SØREN...

??

Jakobsen og Nielsen:

1.     Lars Jørgens forfædretræ

2.     Samlede slægtsrapporter for Jakobsen

          Jacob Gross , Odenwald 1650 - Lars Jørgen Jakobsen, Aarhus 1945

          Johannes Dürr, Engelsbach 1675

          Martin Kriegbaum, Hohenstein 1505

          Hans der Jung Odenheim,  Gronau 1627

          Rasmus Christensen, Skræ

          Søren Jacobsen, Pederstrup 1748

          Søren Pedersen, Hauge

          Niels Christian Nielsen, Bjerregrav

3.     Bedsteforældrene Sine og Søren Jakobsens efterkommervifte og familierapport inklusive børn, svigerbørn og børnebørn

4.     Grethes og min efterkommervifte og familierapport inklusive børn, svigerbørn og børnebørn
Slægten (Anvendes på webstedets side for ”Slægten”)

På et relativt sent tidspunkt, da jeg var i 50årsalderen, blev jeg opmærksom på at jeg tilsyneladende har haft et par ret så spændende tip4 oldeforældre, Johan Jacob & Anna Cathrine.

Uafhængigt af hinanden var de to og deres forældre og søskende i 1759 , i hver sin indvandrergruppe og på hver sin rute, kommet gående hele vejen fra det sydlige Tyskland, og via et opsamlingscenter i Fredericia, til henholdsvis Havredal og Grønhøj midt på den jyske hede, Alheden. Her havde den danske konge Frederik den V. ladet oprette to kolonier for tyske hedeopdyrkere… de såkaldte kartoffeltyskere, som i øvrigt fejrede indvandringens 250års jubilæum i 2009 i byen Frederiks.

Det der slog mig var ikke den tyske afstamning, den kendte jeg godt lidt til… nej det var mere det at der, gennem lidt slægtsforskning, pludselig kom noget kød og blod på personerne, og at disse to børn på 7 og 4 år eksempelvist må havde været udsat for en rimelig dramatisk rejse fra deres oprindelige hjemsted og ud i det helt ukendte, og dengang fremmede land, og at de så siden havde fundet hinanden, måske i den nybyggede kirke i Frederiks. Få år efter deres ankomst var kirken blevet bygget på et stykke øde hedeslette præcist midtvejs mellem de to kolonier…

Eller hvordan de nu har mødt hinanden… det vides ikke! Det vi ved er imidlertid, at Johan Jacob sammen med to brødre, på nogenlunde samme tidspunkt ca. 11 år efter familiens ankomst til Havredal, var godt i gang med at grundlægge deres egen lille koloni Trehuse ude ved koloniens yderste marker nord for Havredal. Som 18årig havde Johan Jacob nemlig overtaget en af Havredal koloniens hurtigt forladte gårde på ca. 250 tønderland (det var nemlig ikke alle indvandrere der var lige seje, så mange havde forladt projektet igen frivilligt eller med et spark bag i! Det gav naturligvis plads til andre og herunder også til de helt unge i de velfungerende familier), og det var den gård han nu udflyttede til dens marker ved Trehuse, hvor han og Anna Cathrine siden opfostrede 11 børn sammen. Tænk sikken en historie de ville kunne have skrevet om deres pionerliv! Det var bare ikke lige den slags luksusbeskæftigelse der optog dem, sådan noget var der ikke overskud til midt i den alt opslugende kamp for tilværelsen som hedens pionerer. Men deres erindringer havde jeg gerne læst, og hvad som helst synes jeg kunne have været interessant, en kendsgerning som så har givet mig selv blod på tanden, sådan at min egen efterslægt i bedste fald vil kunne læse om mig og mine om 250 år osv.

I øvrigt var Johan Jacob og Anna Cathrine sammen med fire andre de eneste, hvis navne og eksistens var kendte ud af mine i alt 64 tip4 oldeforældre. De fleste forfædre var og er således relativt hurtigt blevet glemt. Og hvad så..? Kunne man så sige… og ganske rigtigt… det behøver vel ikke at være et problem som sådan. Men for sjov skyld, og for historiens skyld kunne det jo godt have været interessant at have haft et længere bagudrettet perspektiv med blik for både egen familie og slægt. Derfor… og for at kunne videregive så meget som muligt, inklusive egne betragtninger har jeg gennemført en del slægtsgranskning, og har sat de fundne oplysninger op i en slægtsdatabase med over tre tusinde relaterede personer og hvor der i givet fald også er plads til uendeligt mange flere fra såvel fortid som fremtid.

Den gennemførte og fortsat aktive slægtsgranskning* omfatter mine børns forfædre og efterkommere. Databasen er udført i slægtsprogrammet MacFamilyTree, og interesserede der har dette program vil uden videre kunne optage dele- eller hele basen i deres egen samling. Skulle nogen være interesseret i at tilslutte basen til et andet slægtsprogram kan dette også lade sig gøre via først en overførsel til en såkaldt DOTCOM-fil, for derefter at blive åbnet i alle gængse slægtsprogrammer.

*) Ordet slægtsgranskning er anvendt frem for slægtsforskning, eftersom jeg fortrinsvist har samlet op, hvad mere seriøse slægtsforskere har fundet i kirkebøger og andre centrale kilder. Hvis nogen derfor ønsker sikkerhed for mine oplysningers rigtighed anbefales de derfor, at tjekke dem ved mere autoritative kilder, som muligvis slægtsforskere tilknyttet foreningen ”Kartoffeltyskerne på Alheden”.


Grundstammerne

Jakobsen&Nielsen slægten er min mors slægt. Den bestod oprindeligt af midtjyske hedebønder, husmænd og håndarbejdsfolk af den slags der ikke har efterladt sig mangen skrevne spor. Undtagelsen var dog en gren der går tilbage til indvandringen af såkaldte kartoffeltyskere i 1759.


Min oldefar Andreas havde rod på den store Alhede. Han var bonde, murer og handelsmand og han stammede fra kartoffeltyskerne... To af hans egne otte oldeforældre havde som børn i 1759, hver for sig, forladt deres sydtyske hjemegn omkring byen Heidelberg i Odenwald, for at blive kongelige hedeopdyrkere i Danmark. De to mødtes senere og blev kærester og pionerer, da de sammen med nogle af deres søskende grundlagde bebyggelsen Trehuse midt på Alheden nær Frederiks.