(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

3

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

  

       

OM METODE!

Ja! Hvor skulle man begynde og hvor skulle man ende...

og hvad var hoved eller hale i det hele?

   Det har jeg forsøgt at finde ud af ved hvad jeg kalder slægtsgranskning, som handler on at finde hvad der umiddelbart er at finde af slægtninge, for så gradvist at få lavet et overblik... i første omgang i form af et slægtstræ.

At opbygge et slægtstræ er en øvelse der aldrig får ende, for der er altid ukendte slægtninge tilbage, både ud til siderne og tilbage i tiden.

I sidste ende er jeg så endt op med flere slægtstræer og -rapporter med både forfædre og efterkommere... samlet og fordelt over de fire grundstammer med vore bedsteforældre som udgangspunkt.

Jensen&Olsen   Lund&Madsen   Ukendte   Jakobsen&Nielsen

VELKOMMEN I SLÆGTLANDSKABET

...hvor "slægt følger slægters gang"...

Siden skabelsen og urtidens vildeste "eksperimenter" har et utal af

kendte- og især ukendte slægtninge passeret kloden!

Hvor kom de alle sammen fra? Og hvad kan og bør de huskers for?

Det er nok de to væsentligste spørgsmål man stiller når man begynder

at lege med slægtens... og slægternes historie!

Hvad var det der skete helt tilbage før før ?

og hvad kan vi vente os af tiden efter efter?

  

Udgangspunktet for en besvarelse kan måske være at kende vores egen tid, og det er så denne vinkel der søges anvendt i temaet "Slægterne".

    

       

ERKENDELSEN AF SLÆGTERNES GANG


Hvor det kom fra ved jeg ikke, men allerede i begyndelsen af treårsalderen var jeg meget optaget af, at definere min familie. I min barndom flyttede min mor og jeg meget rundt, alt efter hvor hun fik arbejde... og det var åbenbart vigtigt for mig at holde styr på mit “netværk”. Mine bedsteforældre og min mors familie var vort anker og vor familie, og det havde jeg enormt fokus på... og gavn af.

    

Først meget senere, nærmest som voksen, blev jeg bevidst om, at der også var en slægt. Dels de der både synligt og usynligt færdedes i yderkredsen af familien, og i sidste ende også alle forfædrene... de døde. Det var dem jeg havde hørt om i strofen “Slægter skal følge slægters gang” fra salmen “Dejlig er jorden”... og sådanne tanker fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig.

    

I særlig grad fandt jeg det, som ung murerlærling, interessant at opdage, at der midt i den alt dominerende bondeslægt havde været mindst to tipoldefædre og en oldefar der havde været murere og endda kampestensmurere. Det var sejt syntes jeg... og glædede mig over det tilfældige lykketræf... at jeg, uden at vide dette, også havde valgt lige netop dette opbyggelige fag.

    

Det gav en god fornemmelse af at høre til et sted... og det gav oven i også lyst og mod på at granske videre i først mine egne- og senere også i min hustru Grethe Jensens slægter!

    

Det blev til et studie hovedsageligt med udgangspunkt i

vore to-, vore forældres fire- og vore bedsteforældres otte slægtsgrene o.s.v.:    

På næste side...

Slægtsgranskning

...kommer jeg nærmere ind på mine nok lidt uortodokse metoder, før jeg også viser eksemplerne på det/den samlede forfædretræ og -rapport. Det er et par ordentlige mundfulde, som da også vises i mere overskuelige udgaver når jeg slutter af med fire selvstændige webafsnit for hver af de fire

Grundstammer

Her vil jeg lige slutte af med opdagelsen af et lidt uventet slægtskab... dog ikke ved blodet, men ved erhvervet i teglbranchen hvor jeg også selv har brilleret som deltager i et byggeri af en ringovn på Trasbjerg teglværk uden for Holstebro!

Grethe Jensen

Jørgen Jakobsen

Sv. Aage Jensen

Kathrine Lund

Ukendt

Krista Jakobsen

Jensen

Olsen

Lund

Madsen

Ukendt

Ukendt

Jakobsen

Nielsen

Indtil 1916 var Grethes farfar Andreas Martin Jensen teglværksdirektør i

Ernestinehof, Stargard, Pommern.

Herefter købte han først Bjerager Hovgaard ved Odder for senere i 1924, at

blive godsejer på  Agersbøl Gods nær Lindved og Øster Snede.

Indtil 1913 var min, Jørgens, morfar Søren Erik Jakobsen teglværksarbejder på

Vinderslev Teglværk, Almtoft, Kjellerup.

Herefter købte han et lille husmandssted i Dalsgaard, Hørup sogn (Kjellerup), godt hjulpet af sin svigerfar Kresten Nielsen... mangeårig daglejer på Aunsbjerg.