(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

3

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

SLÆGTSGRANSKNING

...eller hvad og hvordan er det lige jeg har gjort!

Sideopsætning

Efterkommertræ & Forfædretræ

Baggrund

Udvikling

Familiegrupper

GenStatistik

Slægtstavler

Anerapport

Henvisninger

Lunderne havde samlet sig i slægtens aktuelle epicenter Langhøjhallen i Asp, og tilstede var det halve af Kathrines resterende søskende og deres børn og børnebørn.

Formålet var hyggeligt samvær krydret med lysbilleder fra de gode gamle dage, hvilket undertegnede havde påtaget sig ansvaret for. I tillæg fortalte jeg også forsamlingen hvad jeg havde kunnet finde frem af viden om Lund og Madsen slægterne. De fælles bedsteforældre var jo født Lund og Madsen.

Billeder og fortællinger blev mødt med stor interesse, og det lå således lige til højrebenet også her, at bygge beretningen om til en hjemmeside eller et websted hvor slægtens medlemmer og andre interesserede kan følge med, og gerne deltage, i den videre fortælling om slægterne Lund og Madsen.

GRANSKNING OG FORTÆLLING  

Slægtgranskning kan være en lidenskab medens Slægtforskning mere bør være en videnskab, også for amatørforskeren! På toppen har vi Genealogerne.

Sådan er niveauerne vist nok inden for slægtsforskning! Genealogien er uden for min faglige rækkevidde, og en slægtforsker er jo meget seriøs og arbejder helst med stor præcision omkring sikring af dokumentationen for alle fundne resultater i kirkebøger, gamle folketællinger og andre støvede arkiver etc. Den slags er bare heller ikke lige mig... men at slægtgranske! Det vil jeg gerne... for jeg er en fortællelysten nørd, der i al ydmyghed gerne vil samle og tumle med både små og store familiære vandrehistorier og andet der måtte eksistere... gerne tilsat spredte personlige betragtninger af "kreativ" karakter...

  

EN PILGRIMSREJSE PÅ ALHEDEN

I første omgang har jeg selvfølgelig leget med min egen slægt... det vil sige min mors slægt af småbønder, husmænd og handelsmænd fra det midtjyske højlands kroge og vidder, og jo! Der var også kvinder iblandt, og de var alle staldpiger, mødre, koner og familiernes sande ledere.

Denne tilgang blev til en beretning formet som en fortælling om en pilgrimsrejse fra mine bedsteforældres gravsted i Hørup og tilbage i tid og sted til både de nærmeste familier på mark og hede og til de fjerneste forfædre i bronzealderens og Alhedens jættestuer... samt til sydtyske håndværkere, kulsviere og svinehyrder blandt de indvandrede kartoffeltyskere, der på den danske kongens bud, kom til Jylland i 1759.

Slægtsgranskningen gik over stok og sten med diverse papirlapper og lister i dynger, indtil jeg stødte på et digitalt slægtsprogram af ældre dato, som nu er afløst af programmet "Mac Family Tree", der er specialsyet til min foretrukne digitale platform... Apple Macintosh, hvorefter registrering og sortering i slægtsgrene etc. er gået som en leg.

Resultatet i form af omtalte Pilgrimsrejse blev præsenteret med stor succes i en hjemmesideversion ved et fætter kusine arrangement på heden i 2017... og ved et tilfælde blev et tilsvarende familietræf, i anledning af min afdøde svigermor Cathrine Lunds 100 års fødselsdag, startskud for en lignende slægtsgranskning af forfædre og efterkommere i hendes slægt.

  

HARUDERNE I HARDSYSSEL

Lundslægten og indgiftede slægter hørte i alle kendte generationer hjemme i Hardsyssel... sammenfaldende og måske bedre kendt som Ringkøbing Amt!

EN IDÉ TAGER FORM

....ja men sådan et findes der da allerede begyndelsen til... tænkte jeg! For det er jo min egen hjemmeside- eller mit websted som jeg foretrækker at kalde det.

Her er jo i forvejen integreret flere temaer inklusive min egen "Jakobsen og Nielsen" slægt og andre personlige "kæpheste", og det stod jo nærmest klar til nye udvidelser med yderlige, naturligt tilhørende, slægtsgrene og emner.

Slægtsgranskning styk for styk

Nå ja... helt til højrebenet var det så nok ikke lige, det der med at bygge hjemmeside op og formidle slægtsgranskning på samme tid! Ihverfald har det voldt mig voldsomme kvaler at få teknologi og kreativ tekstformulering til at ende op i en harmonisk helhed, så mød mig gerne med overbærenhed!

Teknisk har jeg, grundet et verdensomspændende skift fra 32bit til 64bit programkompatibilitet, måttet udskifte et hjemmesideprogram iWeb, og har måttet begynde forfra i et nyt EverWeb. Det har været med masser af sved på panden og er dog nu endt i, at jeg prøver at elske det jeg kan få, når jeg nu ikke mere kunne få det jeg var vild med!

Angående min slægtsgranskning har jeg også måttet sande, at hvadenten man nu kalder det forskning eller granskning så er man pisket til at sætte sig ind i de mest basale principper for slægtforskningsmetoder, ligesom det også her kræver teknologisk snilde at omgås alle data på en rationel måde.

Med slægtskabsprogrammet MacFamilyTree som i sig selv kunne være tilstrækkeligt (og nok også bedre egnet) til formålet, at fortælle en slægtshistorie, har jeg eksperimenteret med diverse formationer og opsætninger af slægtstræer, rapporter og andet stof.

I det løbende arbejde med granskningen er jeg i særlig grad faldet for anvendelsen afsåkaldte timeglasdiagrammer, men dertil kommer man heller ikke uden om hvad jeg kalder efterkommertræer og forfædrerødder ligesom såkaldte anerapporter kan være nyttige i bestræbelserne på at have styr på sit "stof".

En særlig øvelse har for mig været, at definere nogle overskuelige familiegrupper inden for de fire større grundstammer eller slægtssøjler om man vil. Det er især omkring dette, at jeg har anvendt omtalte timeglasdiagrammer.

Det mest overraskende for mig har været opdagelsen af at mine direkte forfædre, omkring år 1.000.... for cirka 36 generationer siden, eller på på den gamle danske konge Harald Blåtands tid, har udgjort omkring lige så mange mennesker (8 millioner) som lever lige nu her på kloden. Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Det prøver jeg at give et statistisk svar på!

Hermed er bolden så også givet op til at se på slægternes øvrige geografiske og historiske baggrunde! Nogle af forfædrene er set helt tilbage omkring år 0 (nul) hvor en gammel finsk konge, Fornjotur "Den Gamle Kæmpe" var blandt... alt medens andre var med i oprørskampe mod den romerske diktator Cæsar.

Bemærk: Det kan fremme forståelsen, af mit arbejde med webstedet, at kigge på de forskellige emner om granskningen! Man kan dog også nøjes med at skimme dem, og så vende tilbage efter behov!