(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

8

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

(placeholder)
(placeholder)

3

5

6

(placeholder)
(placeholder)

7

(placeholder)

9

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

1.     Velkommen

Temaet Velkommen og indeholdte temablade giver bred information om webstedets baggrund, dets indhold og hvordan man ellers finder rundt i herlighederne.

En af de mindre udbredte baggrunde for projektet har været min lyst til at lege med hypertekst teknologien, og dette at kunne give mulighed for at springe rundt mellem selv de fjerneste hjørner af fortællingerne med et snuptag... eller rettere et let touch, klik eller spark om man vil på diverse tekst- og billedlinks!

Dette åbner for store udvidelser af måderne at kunne fortælle en historie på, og jeg har da heller ikke helt sluppet helt for at fare vild i egne visioner undervejs. Derfor er der måske rigeligt med beskrivelser af selve projektet og hvordan man kan håndtere det hele! Men det skyldes altså i virkeligheden, at forklaringerne er skrevet til mig selv... og synes nogen at det er for meget, så spring dem endelig over. Er man en dreven netsurfer har man jo nærmest forståelsen af mekanikkerne liggende i generne.

Imidlertid tænker jeg også på den efterkommer der måske en dag om mange generationer støder på mit materiale! Man kan jo ikke tage for givet, at denne vedkommende uden videre intuitivt kan tolke alt hvad jeg har tænkt på her i begyndelsen af vort nye tredje årtusinde d.d. 2021  

0.1     Introduktion

Dette er nærværende side

...og så kan det måske tænkes, at du har læst webstedets velkomst med baggrundsbeskrivelse, og her den videre introduktion om projektet, "Lars Jørgens samlede fortællinger"s beskaffenhed og bestanddele.

0.2     Temaoversigt

Denne side er måske webstedets vigtigste side, for herfra er der i særlig grad lagt vægt på, at man kan komme videre til det måske ønskede hovedtema.

Dels gives der en kort oversigt om de tilgængelige temaer og dels er webstedets primære tekstlink-række her suppleret med tilsvarende billedlinks, således at de mere billed-orienterede hjerner, som min egen, også kan være med.

  

!OBS!

(placeholder)
(placeholder)


Alternativt... tryk, touch eller klik på stjernerne og du kommer videre!

EverWeb

udgaven

2020 - ?

   .8

Hej!


Dette websted har hidtil, før 2020, været bygget i Apples iWeb.

Al udvikling af dette 32-bit webprogram er ophørt for mange år siden, hvad der dog har været til at leve med!

Men nu er Apple endegyldigt overgået fra en 32- til 64-bit teknologi, og så vil iWeb langsomt men konsekvent uddø!

Derfor har det været nødvendigt med en omplantning og videreopbygning af

Lars Jørgens Websted

Dette foregår nu i, det iWeb- inspirerede program, EverWeb.

Da denne proces forventes at vare et par år er der midlertidigt lavet adgang til den gamle halvfærdige udgave af webstedet udført i iWeb.

Klik på- eller rør evt. ved den røde stjerne og se...!  

...eller rør/touch den blå stjerne og kom direkte til den nye "byggeplads"

Her lander du på webstedets samlede

"Temaoversigt"!

iWeb-

udgaven

2020

eller

hvad

med

  BLOGGEN

?

I ØVRIGT

...ja, hele projektet med opbygningen af webstedet, og dette at få styr på det samlede anvendte stof, har været... og er til stadighed en noget famlende aktivitet, som let fører til vildfarelser og blindspor. Til støtte for arbejdet blev der derfor indledningsvist udarbejdet et hjælpepapir... og det har været vældig godt, når jeg da ellers lige husker at vende tilbage til det!

Papiret hedder "Drejebog 2010-2025 / Lars Jørgens Samlede Fortællinger" og er senest redigeret i 2019. Det er det første af en række dokumenter der er vedlagt som bilag til webstedet for, som her, at indgå som et værktøj i skriveprocessen eller som supplerende eventuelt eksterne tekster... eller slet og ret som regulære bidrag til de samlede fortællinger eller værker om man vil.


Drejebogens tekster er i vid omfang anvendt her og der, hvor det har haft relevans, den ses derfor som et internt anliggende, men kan for fuldstændighedens skyld også eventuelt ses eller downloades her ved enten

klik, touch eller spark på billedet herunder:


INTRODUKTION

  

Efter først en tumultarisk undfangelse og fødsel og en tid, som lille bondedreng på den jyske hede, og så en tid som en stor  gadedreng på de nærmeste gadehjørner… da vandrede jeg ud i livet som murer, arkitekt og projektmager både her, der og alle vegne.

  

Dette resume over min rejse gennem livet har nu dannet bund for en drejebog for mine samlede fortællinger... fordelt som de er, i to spor, med henholdsvist en selvbiografi og et personligt websted.

  

"En dreng i et spil kegler"  

… er titlen på selvbiografien, og den skal antyde at omtalte liv ganske vist er foregået forlæns, men at det ikke altid har været lige retningsbestemt og så, til trods, alligevel har været fantastisk.

Dette er ganske vist først nu, under den gennemførte skriveproces, ved at gå op… også for mig! Og tak for det, for det har i sig selv gjort hele indsatsen værd, bare dette selv at genopleve og tænke over hvad det lige var der skete!

Biografien har primært fokus på en prosaisk og filosofisk tilgang  til fordel for en gengivelse af mine personlige oplevelser af dette og hint i bogform bygget op over fem hovedafsnit... Begyndelsen, Barndommen, Ungdommen, Manddommen og Alderdommen.

  

Hovedafsnittene introduceres hver for sig på websiden:

  

Selvbiografien


"Lars Jørgens Websted"

… beskriver i princippet biografiens mere faktuelle rammer sat op i  hypertekst og -billeder. Der lægges op til, at man kan bevæge sig rundt i stoffet på kryds og tværs af både tid og sted, såvel efter en plan som uden mål og med.

Det har forekommet som en vældig balanceakt på en gang, at cruise gennem sit livs oplevelser og gerninger gennem to spor uden at fare vild!

På webstedet er der primært tænkt på at vise billeder med tilhørende tekster, og herunder også gerne lettere filosofiske kommentarer. Indholdet er her overordnet opdelt i ni temaer hvoraf vi lige her opholder os under Introduktion.

De følgende temaer udgøres af Selvbiografien, Familien, Slægterne, Passionerne, Projekterne, Jokerne og Aktualiteter samt Bloggen

  

Temaerne introduceres hver for sig på websiden:

  

Temaoversigt

DISPOSITION

Hermed en lille forklaring om webstedets struktur:

Al stoffet på webstedet er fordelt i mapper og på blade som vist herunder

Overordnet er stoffet delt i Temaer fordelt i hver sin mappe.

  

I Tema-mapperne kan der være et antal Tema-blade

og/eller et antal Emnemapper indeholdende Emne-blade

  

I Emne-mapperne kan der igen være et antal SubEmne Mapper

og et antal SubEmneblade

  

Således benyttes der en struktur som i en Pandoras Æske.

Hvortil kommer, at der rundt i mapperne og på bladene desuden kan forekomme henvisninger til downloading af andre dokumenter med relevans for den samlede fortælling.

0.     Lars Jørgens Websted

Overordnet dækker webstedet 9 temaer, der her er puttet i 9 mapper.

LINKS

til afsnit på dette temablad:

Introduktion  Information  Projektbeskrivelse  Disposition


INFORMATION

  

"www.larsjorgen.dk"

De samlede fortællinger vil i størst mulig omfang være tilgængelig på nettet via dette websted hvor også eksterne bidrag og selvbiografien med mere kan hentes som downloads.

  

En langsigtet tilstedeværelse på nettet vil imidlertid være uden for min rækkevidde, og der er derfor også samlet en "Analog Memerybox" med samme indhold og lidt til. Denne box kan efter aftale overføres til interesserede slægtninge etc.

  

"Analog Memorybox"

*En Site Sucker kopi af Webstedet www.larsjorgen.dk

kan åbnes i alle webbrowsere.

  

*En kopi af Webstedet i "værkstedsudgave"

kan åbnes forudsat installation (gratis) af programmet EverWeb.

  

*En mappe med tilhørende downloads på PDF-filer:

Til Mine Børn v. Sørine Madsen, født Jakobsen.

Selvbiografien En Dreng I Et Spil Kegler

Med de fem hovedafsnit Begyndelsen, Barn-, Ung-, Mand- og Alderdommen.


*Slægtgranskningens Database

Databasen er opbygget i slægtsprogrammet MacFamilyTree med over over

3 tusinde slægtninge. Den vedlagte udgave  er en såkaldt DOTCOM-fil, og den kan åbnes forudsat installation af  et gængs slægtsprogram.


*Noter om historiens gang.

Til gavn for skriveprocessen er gennemført nogle mindre studier!

De amatørhistoriske noter gjort tilgængelige.


PROJEKTBESKRIVELSE

Målsætning

Hovedmålet er, at et bredt kendskab til en tilfældig almindelig mand i Danmark inklusiv dennes kendte slægt baggrund, liv og levned er bevaret for eftertiden.

  

Eksemplificeret gennem Lars Jørgens Samlede FortællingBemærk, at en måde at understrege sidens centrale funktion har været, at benytte alle webbladenes gentagende overskrift "Lars Jørgens Websted"

som et "skjult" link til netop denne side

I øvrigt ligesom den anden overskrift der altid nævner det aktuelle tema for pågældende side tilsvarende også fungerer som et link til temaets åbningsside, som her på stedet er INTRODUKTION

  

0.3     Indholdsoversigt

Med henblik på målrettet søgning kan det anbefales at søge i Indholdsoversigten hvor hver mappe og hvert blad gennem hele webstedet vil være omtalt i samme orden som den herover omtalte mappestruktur.

  

0.4     Vejledninger

Svarende til arbejdstegninger for et byggeri kan man under Vejledninger orientere sig om hvordan webstedets tekniske indretning er tænkt.

  

0.5     Kontakt

På denne side kan man finde  mine kontaktadresser.