(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

8

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

2

4

(placeholder)
(placeholder)

3

5

6

(placeholder)
(placeholder)

7

(placeholder)

9

10

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Temalinks er vist i øverste linkrække her!  Bemærk også, at billederne fungerer som touchlinks!

TEMAERNE

Velkommen, Selvbiografien, Familien, Slægterne, Passionerne, Projekterne Jokerne og Aktualiteterne samt eventuelt en Blog...

     

Velkommen

Øverst til venstre vises fire links til henholdsvis webstedets åbningsside og tre link til “vejledning” og “indhold” samt et til hjemmesidens mail adresse... nogenlunde svarende til næstøverste link-række

     

Selvbiografien

Supplerende billedbog og tillægsfortælinger for det selvstændige værk i selvbiografien "En Dreng i Et Spil Kegler"  som også kan downloades herfra.

     

Familen

En kort præsentation af egen familie med børn og hund hvortil også er kommet børnebørn og oldebarn.

     

Slægterne

En dybdeborende fortælling om den kære families forfædre. Forstået som mine børns bedsteforældres fire forslægter hvor selv Gorm den Gamle er at finde.

     

Passionerne

Det der har holdt modet og lysten til livet oppe har fra aller første færd været en trang til at forstå og medvirke til den menneskelige udvikling, som den manifesterer sig i kunsten, bosætningen og samfundet.

     

Projekterne

Som pendant til passionerne er der gjort rede for den personlige indsats med et retrospektivt fokus på egne projekter som følge af egne passioner.

     

Jokeren

Indimellem er der stødt på udfordringer som er faldet uden for de øvrige temaer.

De er lagt ind her som selvstændige uafhængige kommentarer.

     

Aktualiteterne

Er en samling af personlige reportager fra forskellige hændelser

i og uden for familien

     

Bloggen

Der forsøges skabt et forum for frie kommentarer og svar vedrørende webstedets samlede temaer.

     
Se nærmere på siden her:

STRUKTUREN

Temaerne indeholder hver for sig et antal Emner.

Temaerne alle er angivet i øverste linkrække på hvert blad, hvor

Emnerne tilsvarende findes i næstøverste linkrække

Strukturelt er webstedet opbygget  i mapper og blade indeholdende

al stoffet hierarkisk orden  som antydet herunder

Hvert tema har sin egen Tema-mappe, hvor der kan være et antal Tema-blade og/eller et antal Emne-mapper indeholdende et antal Emne-blade

I Emne-mapperne kan der igen være SubEmne Mapper og SubEmneblade

Links til SubEmne Mapperne vil i givet fald kunne findes i tredje linkrække

  

Således benyttes der en struktur som i en Pandoras Æske, hvortil kommer, at der rundt i mapperne og på bladene desuden kan forekomme henvisninger til downloading af andre dokumenter med relevans for den samlede fortælling.

  

Lars Jørgens Websted

Overordnet dækker webstedet nu 9 temaer, der her er puttet i 9 mapper.

Velkommen

Biografien

Familien

Slægterne

Passionerne

Jokerne

Hændelser

Bloggen

Projekterne

TEMAOVERSIGT

... webstedet er bygget op over 9 temaer ...

  

EMNERNE UNDER VELKOMMEN

Temaet "Velkommen" og tilhørende temablade har til formål at give bred information om webstedets baggrund og dets indhold, samt om hvordan man ellers finder rundt i herlighederne.

Dette er farvet af, at en af de måske mindre fremhævede baggrunde for projektet har været min lyst til at lege med hypertekst teknologien, og dette at kunne give mulighed for at springe rundt mellem selv de fjerneste hjørner af fortællingerne med et snuptag... eller rettere et let touch, klik eller spark om man vil... på diverse tekst- og billedlinks!

Dette åbner for store udvidelser af måderne at kunne fortælle en historie på, og jeg er da heller ikke helt sluppet for at fare vild i egne visioner undervejs. Derfor er der måske rigeligt med beskrivelser af projektets tekniske struktur og om hvordan man kan håndtere det hele! Men det skyldes altså i virkeligheden, at forklaringerne i første omgang er skrevet til mig selv... og synes nogen at det er for meget, så spring dem endelig over. Er man en dreven netsurfer har man jo nærmest mekanikkerne liggende i generne!

Imidlertid tænker jeg også på den efterkommer der måske en dag om mange generationer støder på værket..! Man kan jo ikke tage for givet, at denne person uden videre på intuitiv vis kan tolke alt hvad jeg har tænkt på her i begyndelsen af vort nye tredje årtusinde d.d. 2021 og derfor er der så rigelig med stof... og om så, også nok til en psykoanalyse af ham selv!

Introduktion

Dette er første temablad!

...og med lidt held kan det måske så tænkes, at du så allerede har læst både "velkommen" og "Introduktion" bladene for projektet...

...for du er lige nu på temabladet:

Temaoversigt

... og temaoversigten er lige præcist webstedets mest centrale side. Det er her der i høj grad er lagt vægt på, at man kan komme videre til den måske særligt ønskede temamappe!

Dels giver dette blad desuden en kort intro om de 9 temaer og deres emner og dels er den gennemgående tekst-linkrække her suppleret med tilsvarende billed-links, af den slags, som min egen hjerne kan lide at lege med.

Her har vi lige de ni temaer.

!OBS!

Bemærk i øvrigt, at en måde at understrege dette temablads centrale funktion på har været, at benytte alle webbladenes øverste overskrift "Lars Jørgens Websted" som et "skjult" link til netop siden "Temaoversigt".

I øvrigt ligesom den næstøverste overskrift... den der altid nævner det aktuelle tema for pågældende blad, på tilsvarende vis fungerer som et link til det gældende temas åbningsblad... her på temaet VELKOMMEN.

Med disse to fix-links vil det allevegne på webstedet være muligt nemt, at finde tilbage til et kendt udgangspunkt og foretage nye navigationer!

Indholdsoversigt

Med henblik på målrettet søgning kan det anbefales at søge i Indholdsoversigten hvor hver mappe og hvert blad gennem hele webstedet vil være omtalt i samme orden som netop tema- og emne- mappestrukturen.

Vejledninger

Svarer til arbejdstegningerne for et byggeri. Her kan man orientere sig om hvordan webstedets tekniske indretning nærmere er tænkt.

Kontakt

På denne side kan man finde webstedets kontaktadresser.

  

EMNERNE UNDER SELVBIOGRAFIEN

Temaet "Selvbiografien" indeholder 5 hovedemner med diverse afsnit

Begyndelsen til hele projektet var i første omgang egentlig udelukkende, at lave en almindelig gemen selvbiografi, igangsat grundet savnet af noget sådan fra forfædrene. Med bevidstheden om dette savn så jeg mig med et, som ansvarlig for at bryde dette  fravær af personlig dokumentation om livet... altså måtte jeg prøve!

Det var nærmest et kald

I første omgang føltes det ret simpelt at lave en fortælling, for før jeg blev født havde min mor jo haft et liv, ja et ungdomsli..., og formentlig på hendes 20 års fødselsdag

den 2. juli 1944 mødte hun en ung velklædt mand, der uden at præsentere sig nærmere formåede at charmere hende i en grad, der førte til min fødsel den 5. april 1945!

Denne periode kaldte jeg "Begyndelsen" og så var det jo ellers ligetil at fortsætte med "Barndommen", "Ungdommen", "Manddommen" og "Alderdommen"...

og snip snap snude... det var det liv.

Tja! Så vidt så godt! Men så let kom det alligevel ikke til at gå. Min familie... hustruen og børnene kunne jeg selvfølgelig godt integrere i biografien... men hvad nu hvis jeg også skrev om alle mine- og fruens kendte forfædre...? Det kunne blive ret omfattende, og de forekom derfor, at være bedre tjent med at få deres egen ramme.

Hermed var den oprindelige plan med én bog så straks  gået fløjten, og var blevt afløst af en ny plan med tre "bøger" omhandlende henholdsvis biografien, familien og slægten. Det lød da af noget... og så var det at tankerne levede deres eget liv og pludselig kom på, at der også burde være et særnummer med mine passioner og mine projekter i fokus! Og så var det, at ideen om at bygge et temabaseret websted kom til... der var nu allerede seks temaer hvortil så kom et ønske om også at oprette en blog med mulighed for tovejskommunikation... flot.

Men så dukkede et nyt "problem" op... for ideen var nu også, at der skulle bruges billedlinks som supplement til de traditionelle linkrækker, og i så fald ville det være smart at ende med et kvadrattal for antallet af temaer. Det betyder, at de sammen uden videre danner et kvadrat hvis de grupperes med lige mange i både rækker og kolonner!

Det vil sige 4, 9 eller 16. Antallet 9 var her det der lå nærmest de 7 allerede navngivne temaer og så var det at temaerne "Joker" og "Hændelser" blev opfundet, hvorefter temaoversigten rent grafisk kunne fremstå som tidligere vist herover.

  

EMNERNE UNDER FAMILIEN

Temaet "Familien" dækker den korte fortælling om familien Jakobsens medlemmer... det vil sige min hustru og jeg samt vore to børn, fem børnebørn og foreløbig ene oldebarn.

Holdningen er den, at alle har deres egen integritet som jeg, den gamle patriark, gerne vil respektere! Omvendt er jeg også så glad for at have dem alle i mit liv, at jeg "må" have dem med her også, og det prøver jeg så at gøre ved at holde mig til almindeligt kendte oplysninger og kærlige billeder... så må det briste eller bære!

Her som alle steder i de samlede værker er der fokus på den skiftende bosætning og livet i og omkring de respektive bopladser, og "emnerne" starter med Grethe og Jørgens bryllup i Holstrebro 1965 efterfulgt af et lille tilbageblik på deres oprindelse og et par stikord om efterkommernes liv og levned.

  

EMNERNE UNDER SLÆGTERNE

Temaet "Slægterne" er meget omfattende og indledes med en præsentation af de fire oprindelige slægter for fruens og mine forældre! Slægtsgrene der hver for sig forgrener sig med den mest fantastiske alsidighed gennem de skiftende danske lokalsamfund og det danske land og omegn som sådan.

Samlet kunne vældet af grene i slægternes rodnet sagtens give stof til et endeløst bibliotek af danmarkshistorie og skæbnefortællinger... sådan er det jo med slægter! For hver generation man dykker ned... dukker der hele tiden større og større lag frem! Heldigvis eller ulykkeligvis er flere og flere i de dybere lag glemt og slettet for eftertiden, og dybest nede er der større og større uklarhed og til sidst slet ikke nogen at finde.

Men alle fundne er omtalt her... under de fire hovedemner, og læsere der måtte have lyst er mere end velkomne til at fortsætte både granskning og forskning.

Til en begyndelse kan de rekvirere en såkaldt DOTCOM-fil hos undertegnede.

  

EMNERNE UNDER PASSIONERNE

Temaet "Passionerne" dækker de emner der i særlig grad har været fornøjeligt at arbejde med. Det er her der har været anledning og plads til at lege, undres, drømme og filosofere! Ja, det giver jo næsten sig selv.

Til gengæld er der store forskelle på, fra emne til emne, hvor kvalificeret mine kommentarer måtte være! Intellektuelle er de næppe, for en af mine store skavanker er et manglende incitament til at læse! Rundet som jeg er, af den danske bondekultur, siger mit kulturelle "jeg", at jeg ikke må sidde med tomme hænder... underforstået, at jeg skal lave noget! Og der gælder læsning ikke! Læsning er noget man gør når man fiser den af... det er noget man udelukkende gør for sig selv og ikke for fællesskabet!

Denne kultur har været en voldsom hæmsko for min udvikling i boglig retning. Eksempelvist har hverken jeg eller mine omgivelser været i tvivl om, at mine ydelser som murer altid har kostet dagsprisen, medens mine ydelser som arkitekt altid har været undervurderet... inklusive af mig selv! At tegne et hus eller at udtænke en byplan etc. er jo smadder spændende, og det giver i sig selv nydelse at lave, og nydelser er jo ikke noget man tager penge for, tværtimod! Og  at kræve penge for sådanne ydelser ville være utænkelige! Og hos andre blev prisen nærmest symbolsk, og ikke noget man kunne leve af.

Løsningen på dette problem har så i stort omfang været, at jeg så har købt en byggegrund eller et ældre hus hvorpå jeg har tegnet og bygget et hus... eller har moderniseret det eksisterende hus, og helst uden indblanding.... for i sidste ende at sælge det hele som en samlet pakke af arkitekt- og murerarbejde. Med markedsprisen på den slags samlede ydelser som nogenlunde stabil vejleder, har jeg så holdt røven over vandskorpen hver eneste gang, samtidig med at jeg har bibeholdt arbejdsglæden hele vejen rundt, for jeg har også nydt hver gang, at være en del af den praktiske proces. Det er simpelthen en eksistentiel nydelse at bygge en mur eller at lægge et gulv etc... ikke bare i nuet men også gennem hele livet! Således går jeg aldrig forbi en mur jeg engang har bygget uden lige at røre den og give den et lille klap som et tak for sidst.

Samtidig- og parallelt med dette arbejdsliv har jeg så gået og fornemmet skabelsen, menneskene deres historie og kunst samt hvordan de har indrettet sig i deres huse, byer og samfund... og det er disse fornemmelser jeg her forsøger at sætte ord og billeder på.

  

EMNERNE UNDER PROJEKTERNE

Temaet "Projekterne" svarer på mange måder til Passionerne! Her er det de samme begreber der leges med. Blot er det her med fokus på min egen indsats på berørte områder som i et spring fra mit eksistentielle CV til mit levede CV.

Grundlæggende har jeg altid været en person der er gået sine egne veje! Autoriteter har jeg afvist. Min mor forsøgte at rette mig til, men hun opgav tidligt... måske var det fordi hun strikkede al mit tøj i de første fire fem år, at jeg måtte træde i karakter som "manden i huset"! Det lod sig gøre fordi jeg ofte var parkeret hos mine bedsteforældre hvor min bedstefar mest var en godmodig brumbasse, og hvor min bedstemor var englen i mit liv! Med undtagelse af forplantningens gåde indviede hun mig i livet, hun læste eventyr og fortalte om dyrene og planterne som jo fyldte hele det lille husmandssted, og vigtigst af alt så lod hun mig være i fred og roste mig når jeg byggede en hule i høet eller oppe i et træ, eller byggede min egen bondegård, bestående af kasserede ting og sager, i sanddyngen for enden af laden hvor det hele begyndte...

...det der med at bygge huse.

Sammen med, at min bedstefar lod mig vinde når  vi spillede "gris" og "31" i de stille aftenstunder før sengetid, så indgød min bedstemor mig den selvtillid der skulle til for at tage styringen i mit eget liv og for at kunne begå mig ude i verden hvor der var så mange mure at løbe panden i mod... for autoriteterne var der jo, og dem havde jeg det skidt med, og ikke alle lod sig bøje så let som min mor.

De mange genvordigheder og frydefulde stunder kan man læse om i min selvbiografi der måske nærmere burde kaldes "Erindringer"!

Her handler det om mine byggeaktiviteter lige fra drengetiden og op gennem livet og i alle mulige forklædninger der kunne berettige min eksistens. Egentlig burde jeg  bare have været installationskunstner hele vejen, men sådan nogen var endnu ikke opfundet, og al sådan noget med kunst! Det var brødløst... og da jeg stod ved porten til voksenlivet var jeg også blevet familiefar, og det lå mig meget på sinde, at udfylde denne rolle så godt som evnerne rakte.

  

EMNERNE UNDER JOKERNE

Temaet "Jokerne" rumme emner der ligger lidt på kanten af- eller uden for de øvrige temaer, men som som jeg alligevel har haft lyst til at har haft lyst til at dyrke for fortællingens- eller sagens skyld.

Der kunne have været mange flere hvis jeg var begyndt med den slags for længe siden, men jeg ser også temaet som den gren hvor jeg nu fremover kan hænge nye beretninger op, sådan som de må trænge sig på.

  

EMNERNE UNDER HÆNDELSER

Temaet "Hændelser" er en elastik lidt som jokerne, hvis den havde eksisteret fra start kunne der have været fortællinger og billeder fra alle mulige events gennem tiderne... eksempelvist som mine eventyrlige togture i fireårsalderen mellem Silkeborg og Hindbjerg (Verden og hjemme hos Bedstefar og bedstemor).

Nu foretager jeg mig jo ikke så meget mere, men en håndfuld "reportager" har jeg da fået brygget sammen og når jeg kommer dertil, så vil jeg rejse rundt i hukommelsen og lave reportager fra tiden der gik... og når jeg det ikke, så vil  jeg også her henvise til mine "Erindringer" alias selvbiografien.

  

EMNERNE UNDER BLOGGEN

Temaet "Bloggen" er måske knap så meget et tema som det er et forsøg på at lave mit eget lille "sociale medie" hvor jeg kan "snakke" med interesserede!

Hvordan det skal gøres ved jeg knap endnu, der er lige nogen ting jeg skal lære.

FORELØBIG

FORELØBIG

EMNERNE