(placeholder)

2

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Introduktion

Biografien

Familien

Slægterne

Passionerne

Jokerne

Aktuelle

Bloggen

Projekterne

TEMAOVERSIGT

HOVEDTEMAERNE

Introduktion, Selvbiografien, Familierne, Slægterne, Passionerne, Projekterne Jokerne og Aktualiteterne samt eventuelt en Blog...

helt svarende til øverste link-række..

     

Introduktion

Øverst til venstre vises fire links til henholdsvis webstedets åbningsside og to link til henholdsvis “vejledning” og “indhold” samt et til hjemmesidens mail adresse... nogenlunde svarende til nederste link-række

     

Selvbiografien

Selvbiografien udføres som et selvstændigt samlet værk med planlagt download-adgang fra webstedet.

Selvbiografien er som hovedtema på hjemmesiden udarbejdet som et supplerende resumé og billedbog.

Generelt, også i forhold til webstedets andre hovedtemaer, vil der være overlapninger mellem erindringerne og webstedet...

De samme historier fortælles i en vis udstrækning  på hver sin måde.

     

Familierne

Familien omtales i flertal fordi den hen ad årene jo har skiftet karakter fra den familie der var ramme til barndommen og over fruens familie der også har haft en central rolle, alt medens den nye familie med børn og hund tog form i flere tempi hvortil også er kommet børn, børnebørn og oldebarn.

     

Slægterne

Under dette hovedtema graves der dybere for at møde ophavet til de kære familier. Dette sker så med grundlag i vore børnebørns bedsteforældres fire forslægter og såmænd tilbage til længe før

     

Passionerne

Det der har holdt modet og lysten til livet oppe har fra aller første færd været en trang til at forstå og medvirke til den menneskelige udvikling, som den manifesterer sig i kunst, bosætning og samfund.

     

Projekterne

Som pendant til passionerne er der således forsøgt at gøre en personlig forskel, hvilket har kunnet give stof til dette hovedtema med et retrospektivt fokus på egne projekter.

     

Og så det løse!

Jokereren, Aktualiteterne og en Blog udgør bagtroppen af Temaer.

Her forsøges det at finde plads til al det skæve!

Temaerne er vist i øverste linkrække her!  Bemærk også, at billederne fungerer som touchlinks!

...webstedet er bygget op over 7 temaer og det løse..!