(placeholder)

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

(placeholder)
(placeholder)

???

Alheden med Kongenshus og Frederiks Hede i det nordøstlige hjørne i krogen op mod den sidste istids kanter.

Alheden i sin fulde udstrækning.

Forklaring følger!


Frederiks Sogn

Forklaring følger!

Istidens Alhede som den så ud 1842 1899 på høje måleblade!

Mere forklaring følger!