ROLIGHED PÅ SOLBAKKEN

Lars Jørgens Websted(placeholder)

1 / 2

2 / 2

(placeholder)
(placeholder)

HVAD HAR VI OG HVAD SKER DER

OPLYSNING OG SNAK

Alsang under coronakrisen 2020

Bebyggelsen

Boligplaner

Naboskabet

Billedbog

Dokumenter

Planer

Situationsplan

Strandparken

Kære Naboer!

Længe har jeg savnet et sted at udveksle gode ideer og synspunkter om samme i forbindelse med dette at bo her på Solbakken, og som katten har jeg gået flere runder omkring den varme grød!

Anledningen til at jeg nu tager mig sammen er så, at jeg i dag er blevet stillet over for, at skulle mene noget om de par træer der står uden for min og fruens lejlighed på Rolighedsvej 17 st. 1.

Ønsker jeg disse træer beskåret eller ej? Spørger Birgitte på bestyrelsens vegne.

Nej tak er mit hurtige svar... i skræk for hvordan en pligtopfyldende gartner måtte kunne finde på, at maltraktere "mine" træer!

Træer står for mig således som en velsignelse og jeg vil nødig gøre dem fortræd, og det glædede mig derfor at blive hørt og umiddelbart få ret! Omvendt vil jeg jo da også gerne bidrage til at de kunne få det bedre, og skulle dette kunne være resultatet af en klipning ville jeg nok være til at tale med! Og hvad siger andre, herunder primært mine nærmeste naboer, hvor stemningen helt sikkert vil være blandet?

Så langt så godt, og stor respekt til bestyrelsens medlemmer som har påtaget sig det ofte sure job, at varetage den samlede bebyggelses interesser, den tjans misunder jeg dem ikke. Set i det lys glæder det mig derfor også, at jeg overhovedet er blevet spurgt... hvad der så også på det nærmeste afholder mig fra at blande mig yderligt. Men så hører jeg at det største træ ved indkørslen fra Rolighedsvej er dømt til fældning! Det står for tæt op af gavlen på Rolighedsvej nr 15 og kan skade den murede gavl har en rådgiver udtalt.

Med mine nært 60 årige liv som murer kigger jeg på træet og muren og siger, at det kunne der nemt være flere meninger om, men får så at vide, at den sag er afgjort! Nå det er da ærgerligt er mit svar og tænker, at der ikke er mere at gøre i den sag, hvad jeg også fortsat tænker... for når disse linjer læses er fældningen formentlig gennemført, men det ændrer ikke på, at jeg hvergang jeg er drejet ind gennem indkørslen har glædet mig over både dette og de andre træer i nærheden.

Det er således med vemod jeg forlader samtalen i det jeg tænker, at det kunne være nyttigt om der var en bedre intern kommunikation her i bebyggelsen. Som en mulig model for dette foreslår jeg derfor, at der laves en digital opslagstavle i form af en hjemmeside hvor såvel bestyrelse, ejere og lejere vil kunne orientere sig om- og kommentere, hvad der måtte røre sig!

Til en begyndelse har jeg lavet nærværende hjemmeside som et diskussionsoplæg til videreudvikling.

Med venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen