(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

1 / 3

2 / 3

3 / 3

  

DREJEBOG

...ja, hele projektet med opbygningen af webstedet, og dette at få styr på det samlede anvendte stof, har været... og er til stadighed en noget famlende aktivitet, som let fører til vildfarelser og blindspor. Til støtte for arbejdet blev der derfor indledningsvist udarbejdet et hjælpepapir... og det har været vældig godt, når jeg da ellers lige husker at vende tilbage til det!

Papiret hedder "Drejebog 2010-2025 / Lars Jørgens Samlede Fortællinger" og er senest redigeret i 2019. Det er det første af en række dokumenter der er vedlagt som bilag til webstedet for, som her, at indgå som et værktøj i skriveprocessen eller som supplerende eventuelt eksterne tekster... eller slet og ret som regulære bidrag til de samlede fortællinger eller værker om man vil.


Drejebogens tekster er i vid omfang anvendt her og der, hvor det har haft relevans, den ses derfor som et internt anliggende, men kan for fuldstændighedens skyld også eventuelt ses eller downloades her ved enten

klik, touch eller spark på billedet herunder:
EMNERNE

Velkommen, Selvbiografien, Familien, Slægterne, Passionerne, Projekterne Jokerne og Aktualiteterne samt eventuelt en Blog...

helt svarende til øverste link-række... herover.

     

Velkommen

Øverst til venstre vises fire links til henholdsvis webstedets åbningsside og to link til henholdsvis “vejledning” og “indhold” samt et til hjemmesidens mail adresse... nogenlunde svarende til nederste link-række

     

Selvbiografien

Selvbiografien udføres som et selvstændigt samlet værk med planlagt download-adgang fra webstedet.

Selvbiografien er som hovedtema på hjemmesiden udarbejdet som et supplerende resumé og billedbog.

Generelt, også i forhold til webstedets andre hovedtemaer, vil der være overlapninger mellem erindringerne og webstedet...

De samme historier fortælles i en vis udstrækning  på hver sin måde.

     

Familierne

Familien omtales i flertal fordi den hen ad årene jo har skiftet karakter fra den familie der var ramme til barndommen og over fruens familie der også har haft en central rolle, alt medens den nye familie med børn og hund tog form i flere tempi hvortil også er kommet børn, børnebørn og oldebarn.

     

Slægterne

Under dette hovedtema graves der dybere for at møde ophavet til de kære familier. Dette sker så med grundlag i vore børnebørns bedsteforældres fire forslægter og såmænd tilbage til længe før

     

Passionerne

Det der har holdt modet og lysten til livet oppe har fra aller første færd været en trang til at forstå og medvirke til den menneskelige udvikling, som den manifesterer sig i kunst, bosætning og samfund.

     

Projekterne

Som pendant til passionerne er der således forsøgt at gøre en personlig forskel, hvilket har kunnet give stof til dette hovedtema med et retrospektivt fokus på egne projekter.

     

Og så det løse!

Jokereren, Aktualiteterne og en Blog udgør bagtroppen af Temaer.

Her forsøges det at finde plads til al det skæve!

DREJEBOG

MÅLSÆTNINGER

De Samlede Fortællinger

....drejebogens tekster er integreret på webstedet..!

Venter

Igang

Klar

Edikt