(placeholder)

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

(placeholder)
(placeholder)

Manual for de "dumme".

Tin Tin i Webland

TEKNISK BESKRIVELSE

  

Af hensyn til de der måtte føle sig fristet til at søge et mere “dybdeborende” overblik og forståelse af hjemmesiden, kan det anbefales at se følgende detaljerede forklaringer! Oprindeligt var de til hjælp for min egen forståelse og hukommelse:


TEKST LINKS

Eksempel

Ud


     

Nederst på alle webstedets forsider vises en række links:

  

1. Række

Indeholder links til diverse services som det fremgår.

  

2. Række

Refererer til webstedets hovedtemaer.

  

3. Række

Refererer til temaerne under det aktive hovedtema.

  

4. Række

Henviser til emnemapper under det aktuelle tema.Bemærk at der er vist et sæt røde links ned gennem rækkerne!

De viser sporene af den sti som har ført til den aktuelle side... her siden “EgetVærk” som er fundet under temaet “Bosætningen” der igen er et afsnit under hovedtemaet “Passioner” som endelig er hentet fra “hovedoversigt”.


Med den røde sti er der søgt at gøre det nemt at orientere sig om hvor man er... og man er altid på den nederste af de røde markeringer.


De blå link er alle aktive og logikken er, at man fra alle hjemmesidens sider skal kunne gå direkte til såvel servicesiderne som til hver enkelt hovedtema, således at man nemt og hurtigt kan springe fra den ene fjerne krog af hjemmesiden til den anden.

Når man således klikker sig ind på et nyt hovedområde vil man straks have adgang til de nu aktuelle temaer og deres emner.


I begyndelsen af processen havde jeg valgt kun at klikke rundt via billedlinks. Det fungererede ikke optimalt, men jeg har fastholdt dem som alternative links.

1. Første billede på hver side

Udgør et link til hjemmesidens ankomstside.

Herover er det første billede delt i fire mindre billeder og de er identiske med de skrevne links i 1. Række.


2. Øvrige billeder

Udgør links efter behov.

Billederne herover udgør links til pågældende hovedtemaer, og de er identiske med de skrevne links i 2. Række.


3. Hjælpebilleder

I flere tilfælde kan der forekomme billeder der fungerer som et link til billedets egen forstørrelse.

I sådanne tilfælde vil der blive gjort opmærksom på mulighederne.


4. Uforudsete

Eventuelle uforudsete måder at linke på.

I sådanne tilfælde vil der også blive gjort opmærksom på mulighederne.


a.

Eksempelvist vil der lige under sidernes overskrift under billedkvadratet og nederst på hver side være placeret en grå pil frem og tilbage.

De giver adgang til at bladre en side af gangen

b.

nederst mellem de to pile vil der desuden blive vist et @.

Det er et link til at kalde et tomt mailblad frem med hjemmesidens mailadresse som er hej@larsjorgen.dk


Webstedets

genveje iøvrigt


Bemærk nok engang, at webstedet er under opbygning

og derfor endnu kun fungerer i meget begrænset omfang

     

BILLEDER OG TEKSTER

REDIGERES / UDSKIFTES  

VED LEJLIGHED

ELLER SENEST VED

PROJEKTETS AFSLUTNING

A. SÅDAN FINDES DER NOGET I INDHOLDSOVERSIGTEN!


Da der løbende vil/kan blive indsat nye sider/blade, er der ikke anvendt sidenumre på webstedets sider/blade. Vejen frem er, manuelt at rulle gennem indholdsoversigten for at finde det søgte hovedemne og afsnit etc.


Indholdsoversigten følger linkrækkernes rækkefølge i forhold til

hovedtemaer, afsnit etc.


Ved søgning på ord kan webbrowserens almindelige søgefunktion sædvanligvis anvendes for den side der er åben.


Er ønsket at se/læse webstedet side for side, som i en bog, kan det anbefales at benytte pilene frem og/eller tilbage.

Pilene findes generelt nederst på websidernes første og sidste blade.


Hertil kommer alternative søgemuligheder på Bundlinjen som fra Gallerier og Landkort etc.Bevægelsesmønsteret på webstedet:


Umiddelbart er det mest logiske, at benytte tekstlinkene, men bemærk at der på de mange indledende websider for de forskellige afsnit er suppleret med billedlinks, der fungerer ved let berøring “Touch” eller “Klik”, som det gennemgående bliver kaldt her.


Straks når man er blevet bare en anelse fortrolig med webstedet vil de fleste formentlig foretrække at benytte de oftest kvadratiske billedlinks... de er større og er nemme at ramme med en tommelfinger.


Alle links er i udgangopsætning skrevet med blå tekst hvilket indikerer, at de er tilgængelige, virksomme og bare venter på et klik.


B. Nogle links er røde! Det er links der aktuelt er i spil. Enten sådan, at de repræsenterer den side man er på, eller fordi de er en del af den “Sti” der er benyttet... først et tema, så et afsnit og så måske et emne eller underafsnit i tredie række!Temaernes links gentages på samtlige sider, medens afsnittenes links skifter tilpasset det aktuelle tema der i givet fald vil være mærket med rød tekst... her temaet “o "1INTRODUKTION_lm.html" Introduktion” og afsnittet “o "indholdsoversigt_lm.html" Indholdsoversigt” samt nærværende underafsnit/emne som er “o "" Sideopsætning”!Bevar nu endelig optimismen, det skal nok gå!

Men pauser har man jo da lov til at tage!


GODE RÅD!

Til min skræk er jeg af og til stødt ind i, at jeg knap selv kan finde rundt i min egen hjemmelavede labyrint af et websted der efterhånen er blevet vildere og vildere! ...og det giver mig nogle bekymringer om hvordan andre så skal kunne finde rundt!


Til alle kan jeg kun gentage, at der er forsøgt at følge en logisk fremgangsmetode med den øverste linkrække som indgang til de overordnede temaer, og så benytte den underliggende linkrække til de forskellige afsnit under de skiftende temaer og fremdeles.


Alligevel kan man godt fare vild, men i givet fald kan man også altid mindst finde en vej til det tema man ønsker... det sker på øverste linkrække! Dels til det tema man måske var i gang med eller hvis man helt har mistet orienteringen, kan man vende tilbage til “Introduktion” og “Indholdsoversigt”.C. Faktisk er det lidt som når man første gang besøger en ny by og eksempel vist er blevet sat af på byens torv, og kort efter mister orienteringen når man har været inde i en butik eller lignende... så kan man som regel altid finde tilbage til det centrale torv!


Det er derfor mit håb, at alle får en god oplevelse rundt i krogene på webstedet... og husk, at alle veje fører til Rom.


OBS!

Indtil videre ligger webstedet på internettet medens jeg endnu arbejder med  at forbedre det og tilføje nyt indhold.

Imidlertid håber jeg snarest at kunne afsluttet dette, og så kommer den dag jo nok, hvor der ikke bliver betalt “husleje” hos netudbyderen!


Skulle der derfor  være læsere der gerne vil gardere sig fortsat adgang til de oplysninger om slægten der nu findes på webstedet, så har jeg lavet en kopi af webstedet som man kan downloade til sin egen harddisk for tid og evighed eller hvor længe man ønsker, ligesom at man også kan give den videre til andre interesserede.


NB. Der arbejdes fortsat på sagen, men interesserede er altid velkomne til at kontakte mig evt. om en foreløbig udgave!


Med venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen

VEJLEDNING

VEJLEDNING

SE ALT OM WEBSTEDET

... hvad er op og ned i maskinrummet ...

Venter

Igang

Klar

Edikt

Når du er klar

klik tilbage til

"Vejledende

præsentation"

HER