(placeholder)

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

(placeholder)
(placeholder)

.... en måde at få brød på bordet

Der har også været tid til klassekamp

...noget om prekariatet..


Prekariatet er betegnelsen for en ny klasse af mennesker, som befinder sig i udkanten af arbejdsmarkedet uden udsigt til at få et fast job med stabil indtægt eller mulighed for at gøre karriere. Medlemmerne af prekariatet er ofte unge i ufaglærte midlertidige jobs, men det kan også være flygtninge og migranter, som må nøjes med de dårligst betalt og mest usikre jobs eller akademikere, som ufrivilligt arbejder som projektmedarbejdere eller freelancere og konstant er på jagt efter nye opgaver og indtægter. Fælles for dem er usikkerheden og manglen på gode fremtidsudsigter, men derudover har de forskellige interesser og baggrunde, og det gør det vanskeligt for dem at organisere sig og kæmpe en fælles kamp for bedre vilkår. Nogle mener, at borgerløn er løsningen på prekariatets udfordringer. Andre mener, at fagbevægelsen bør gøre mere for denne nye klasse, og andre igen mener, at prekariatet i stedet må organisere sig i nye kollektive arbejds- og interessefællesskaber.


https://faktalink.dk/prekariatet
Fakta

Prekariatet

Den britiske økonomiprofessor Guy Standing fra University of London udgav i 2011 bogen ‘Prekariatet’.

Prekariatet beskrives i bogen som en voksende gruppe mennesker, der lever under usikre vilkår med skiftende korte ansættelser, der hverken fører til fastansættelser, stabil indkomst eller social beskyttelse. 

Ordet 'prekariat' er en spejsning af den første stavelse i ordet 'prekær' (usikkert) og slutningen af ordet 'proletariat'.

https://videnskab.dk/kultur-samfund/prekariatet-vor-tids-underklasse-lever-i-konstant-utryghed

Personligt ser jeg i min tids prekariat og min rolle som frivillig udvikler som en parallel til husmændene og deres tilhør til husmandsbevægelsen. I begge tilfælde er den enkelte  presset af omstændighederne... således at både jeg og min bedstefar helt sikkert var gået andre veje hvis jeg eksempelvis havde fundet et godt betalt tjenestemandsdjob og han tilsvarende havde haft mulighed for at købe en større gård!

Min bedstefar kunne lige akurat finde mulighed for at købe et lille husmandssted på 11 tønder land, lige præcist nok til at holde røven over vandskorpen på sig og hans familie, hvis man da ellers også lige havde en mælketur eller noget daglejerarbejde at supplere med... og så ellers lige muligheden for, at holde sig selv åndeligt oven på gennem naboskab og samarbejde med ligestillede. Tvunget af nødvendigheden og de fælles vilkår så de husmandskabet som en sympatisk og samfundsgavnlig overlevelsesstrategi, som de var stolte af... omend de måtte kæmpe hårdt både individuelt og i fællesskab i den overordnede og politiske kamp for at fastholde og forbedre det allerede opnåede!

Ja, og sådan kunne jeg som en del af de nye tiders prekariate hærskarer nu på tilsvarende vis forsøge at finde vej gennem arbejdslivets jungle med en vis tryghed i behold! Dels ved at finde en vej at gå, hvor der kunne være plads til stor selvstændighed og virketrang samtidig med en vis økonomisk tryghed og socialt fællesskab, og dels ved undervejs... af her og nu økonomiske grunde, at tage de løse jobs af lødig karakter der måtte byde sig til, inden for de fag og områder hvor jeg efterhånden havde opnået et vist overordnet kendskab og en tilpas erfaring.

I forhold til opgaver indenfor byggeriet oprettede jeg mit eget firma "MUR og RUM Bygningskunst" hvor jeg kunne udføre egne projekter eller imødekomme den efterspørgsel som der jævnt hen også var ude fra byen... det var mit "Husmandsfirma". Her lå begrænsningerne dog ikke i manglende "tønder land", men nærmere i mine egne begrænsninger i forhold til det, at føre større planer som mine studie- og afgangs opgaver ud i livet! Visionerne og teknikkerne var der, men bevidstheden om behovet for en karriereplan med alt hvad dertil hører var meget mangelfulde... jeg tænkte, at når jeg bare byggede et hus og viste det frem, så ville verden stå i kø for at komme i betragtning til det næste og så fremdeles! Jeg tænkte og agerede nærmest som konen i eventyret om "Konen med æggene"... og i det skylag var fast arbejde et sted hvor nogen ville skulle definere mine dage for mig et "no go". Så hellere lige nappe lidt freelance vikariater etc. medens jeg ventede på åbenbaringen og den store pengemand.

Sikringen af min og familiens økonomi, mit lønarbejde eller mine "mælketure" om man vil, blev på denne baggrund at fare rundt i diverse undervisningsjob. Umiddelbart var det noget rod, men om det så var grundet held eller forstand, så endte det hele jo med at give en række alsidige erfaringer og faglige netværk som i sidste ende førte mig videre til min "Guldalder" hvor jeg grundlagde bistandsorganisationen "Dansk International Bosætningsservice, DIB" som så gennem det meste af 25 år sikrede mig en stribe af jobs, skræddersyet til lige netop mig! Det var rigtig fedt og godt og også tæt nok til at give det, for selvtilliden så vigtige, arbejdssociale liv som vi alle har brug for.

Ud af prekariatet bragte det mig dog aldrig, men det havde jeg heller ikke brug for... vi arbejdede nemlig alle på samme vilkår som de sande "husmænd" vi i virkeligheden var... med stolthed og stor tilfredshed, alle vore besværligheder til trods.
VEJLEDEREN

VEJLEDER HER OG DER

INTRODUKTION

...skiftende korttids- og daglejerjobs!

Venter

Igang

Klar

Parat