(placeholder)

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

(placeholder)
(placeholder)

Oversigt

INTRODUKTION

De fire Grundstammer og Kongeslægten

vist i sammenhæng

Jensen&Olsen   Lund&Madsen   Ukendte   Jakobsen&Nielsen

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Herfra er der i princippet også fokus linkrækken med de fire grundstammer...

Hertil kommer direkte adgang til Anerapporter og Slægtstræer + Diverse!


    TOTALSLÆGTEN  pdf

    På Lars Jørgens Websted

     


1 + 6 slægtstræer for udgør den samlede kendte slægt

Bemærk,

at links til

    downloads af pdf.

filer er markeret

grønne!

Bemærk,

også at Downloads

måske først ses på skær-

men i småt

hvorefter det skal

hentes som en fil på

almindelig vis!

Ret til:

Redegør for TotalslægtenSpejlvend


Probanden Jacob og Ole


Få de ukendte og efterkommere med


Brug evt.  "guldet"

Madsen


TOTALSLÆGTEN                 

På Lars Jørgens Websted

     


  

  

Jensen &

Olsen


Tidernes Morgen

  

Husmands- og arbejderslægten

Jakobsen og Nielsen

  

Ukendt slægt

  

Storbonde- og borgerslægten

Jensen og Olsen

  

Bonde- og fiskerslægten

Lund og Madsen

  

Efterkommerfamilien

Jakobsen Jensen

  

Tilbage til

Tidernes Morgen


Klik titlerne her og se tilhørende websted

Lund &

Madsen

UkendtEfter

kom

mer

fami

lien

2020
  

Jakobsen &

Nielsen                    

Klik de kulørte felter og se/download pdf.filer  

Slægtstræ 18+1+2 rummer 21 generationer.

De medtagne generationer dække alle kendte slægtninge

undtagen en enkelt kæde der rækker tilbage til før år 0.

  

Slægtstræ 58+1+2 rummer 21 generationer.

Slægtstræ 58+1+2+Søskende rummer 61 generationer

og mange søskende.

  

I disse 2 visninger er medtaget en kæde med 40 yderligere generationer inklusive Regner Lodbrog og Kraka samt Gorm den Gamle og Thyra!

Denne kæde er naturligvis en usikker forbindelse, men dog ret så interessandt som anskueliggørelse af en så lang tids dækning. Ja faktisk er der også antydningen af en enkelt tråd helt til Troya... 1200 år før vor tidsregning!

  

Generelt må man i det hele taget antage en betydelig afvigelse fra virkeligheden når man er ude- eller tilbage i helt ukendt slægt.

Eksempeltvis skulle det være ganske vist ,at ud af alle nutidens danskere har de 20% ikke den biologiske far som de går rundt og tror!


TOTALSLÆGTEN

Som omtalt ved introduktionen af temaet "Slægterne" handler webstedets slægtsrelaterede sider primært om fire "Grundstammer" en for hver af mine to svigerforældre og mine to forældre med samtlige deres forfædre i en stamtavle for hver af alle fire. Hver enkelt af disse stammer bearbejdes særskilt og kan besøges og opleves uafhængigt...

Jensen&Olsen   Lund&Madsen   Ukendte   Jakobsen&Nielsen

...men med henblik på også, at kunne danne sig et billede af dem alle i den ønskede sammenhæng er oprettet nærværende side kaldet "Totalslægten".

For at vise alle fire i et fælles slægtstræ skal der nemlig anvendes mindst en  proband som i dette tilfælde kun kan være et af hustru Grethe og mine fælles børn... Jacob og Ole eller naturligvis dem begge, efter som de er de eneste og første efterkommere af samtlige fire stammer.

Således vil vi som denne probands forældre være stamparret til den sammensatte "totalslægt" som også kunne hedde...

Jakobsen&Jensen

...hermed vil der på webstedet forekomme fem centrale og stamtavler med et vist overlappende indhold der kan studeres og eventuelt sammenlignes. Stamtavlerne vil være typologisk ens og med unikt indhold. De vil næppe give anledning til undren!

Dette kan dog være tilfældet hvis man eksempelvis flytter blikket fra almindelige stamtavler til såkaldte anetavlerapporter hvor der anvendes slægtsnumre. Her vil man bemærke, at en given person som måtte "gå igen" i mere end en af rapporterne vil fremstå med forskellige numre! Således påpeges det derfor lige, at nummereringen i "Anetavlerapporter" er karakteristisk ved, at numrene refererer til placeringen i tavlen/træet og ikke til en given person.

Vedrørende grundstammerne er generationslagene sammenlignelige, eksempelvist med alle oldeforældre i samme lag fra rapport til rapport eftersom de alle er bygget over hver sin proband fra en bestemt generation! Her en af Grethes og mine fire forældre som proband.

I Totalslægten alias Jakobsen&Jensen er probanden Jacob og/eller Ole som er børnebørn til to af de anvendte probander i de fire grundstammer. Derfor vil alle slægtninge, inklusive deres nummerering, her i totalslægten rykke to generationer i forhold til deres position i grundslægterne.

Grethes og mine børn... Jacob og Ole's stamtavler vil derfor nu indeholde samtlige forfædre som også optræder i de enkelte grundstammers slægter, og derfor kalder jeg deres grundstamme for "Totalslægten" i den foreliggende sammenhæng.

Uden for nævnte sammenhæng er Totalslægten alias Jakobsen&Jensen en ganske almindelig grundstamme der vil kunne indgå i anddre konstellationer helt som andre givne stamtavler/grundstammer vil kunne indsættes som led i tavlen for andre potentielle konstellationer for totalslægter.

Under betegnelsen "Totalslægten" er her en oversigt for hele den, mig vedrørende, slægt inklusive de overordnede slægtstræer og diagrammer der er anvendt som led i beskrivelsen af slægtens rødder og efterkommere.

Totaltræet inklusive stamtavler og efterkommertræerne er  bygget med Grethes og mine børn... Jacob og Ole Jakobsen som proband og dermed som  generation nummer 1, i et timeglasdiagram med forfædre til venstre og efterkommere til højre. (* om "proband"... se venligst anetavlerapport )

Grundet gammeldags indlært høflighed er politikken på webstedet at starte med spindesiden når grundstammer etc. er nævnt i listeform. Dette konflikter desværre med slægtskabsprogrammernes modsatte politik hvorfor jeg beklager, at disponeringerne kan synes rodet når jeg her følger sidstnævnte...

  

Efterkommerslægterne Jakobsen med flere

Efterkommerslægterne er her vist med min familie Jakobsen med gro i Aarhus og aflagt efter mine bedste morforældre men hertil kommer også de to andre opståede efterslægter efter mine svigerforældres forældre.

  

Husmands- og arbejderslægten, Jakobsen og Nielsen

Jakobsen og Nielsen er min mors forældre. De havde rod i Midtjylland med dominerende base i hedeegnene syd- og sydøst for Viborg. Familierne har fortrinsvist levet af mindre landbrug, håndværk og handel på lokale markeder.

  

.6 Ukendtes slægt

.6   Denne slægt er ukendt, eftersom min  far var et kort bekendtskab til min mor som køkkenpige på en restaurant i Aarhus. Som pynt er indsat nogle imaginære kendisnavne med gode og ædle samt for mig ønskværdige værdier.

  

.6 Storbonde- og borgerslægten, Jensen og Olsen

.6 Jensen og Olsen er min svigerfars forældre. De stødte til med en proprietær- gård i Vestjylland vest for Holstebro, men de havde rod i større gårde i Midtjylland vest for Horsens med en tråde til Nordfyn, og Midtsjælland syd for Frederikssund.

  

.6 Bonde- og fiskerslægten, Lund og Madsen

.6   Lund og Madsen er min svigermors forældre. De havde alle rod i Vestjylland, nærmere Ringkøbing Amt eller Hardsyssel hvor de oprindelig var bønder og storbønder med kvægavl, henholdsvis fiskere og småfolk.

  

.6 Tilbage til, Tidernes Morgen

Tidernes Morgen indikerer en håndplukket slægtsgren med rod i Madsen- familiens Hardsyssel hvor der i 1700tallet stødte en præstefamilie, og dermed et spor til både den danske kongeslægt og den fjerneste fortid til.

⚫️