(placeholder)

1 / 5

2 / 5

3 / 5

4 / 5

5 / 5

(placeholder)
(placeholder)

FISKERPIGEN OG BONDEDRENGEN  

Slægternes kendte familier levede- og lever til dels fortsat i Vestjylland, nærmere Ringkøbing Amt alias Hardsyssel, hvor de oprindelig var fiskere, husmænd og storbønder med primært kvægavl som speciale.

Lund og Madsen blev forenet for over 100 år sden i året 1919 ved et giftermål mellem bondesønnen Janus Lund og fiskerdatteren Marie Jensine Madsen.

Med denne alliance lagde de to grunden til, at blive stamfædre for en helt ny gren af Lund Madsen slægterne... og det endda en gren der har bredt sig gevaldigt siden deres første færd i Kvium i HJERM og videre, nu til langt ud over hjemstavnen, Hardsyssels gamle grænser.

I bestæbelserne på nu, at få sammensat en overskuelig fortælling er det valgt at følge de mest almindelige regler som anvendes i slægtsforskning. Således er Janus og Maries børn... “æ lúnæ” eller “lunderne” valgt som såkaldte probander i denne slægtsfortælling. Det vil kort sagt sige... ifølge webstedets (undertegnedes) fortolkning, at lunderne udgør første generation, både bagud i forhold til forfædrene og fremad i forhold til efterkommerne.

Efter behag kan man orientere sig om de her på webstedet anvendte slægtforskningsbegreber via linket "Slægtsgranskning".

Her gennemgås de generelle betragtninger og konklusioner om det at slægtsforske eller slægtsgranske som nærværende indsats nedtones til.

  

Nutidens Lund og Madsen slægtninge!

I 2019 besluttede et par håndfulde fætterkusiner blandt 2. generations efterkommerne og børnebørnene og deres børn... oldebørnene, at holde et slægtstræf for at markere 100året for deres fælles slægtskabs oprindelse! Fortællingen her indledes derfor med et “hej igen” til træffets deltagere og en “kærlig hilsen” til både dem og alle øvrige slægtninge.

Lidt om den aktuelle fortælling!

  

Fortællingens overordnede baggrund blev, som nævnt, skabt gennem giftermålet for 100 år siden mellem Janus og Marie, også kaldet “Stamparret”. Denne forening har siden ført til, at de to foreløbig, i 2020 er blevet stamforældre til i alt ca. 133... børn, børnebørn, oldebørn, tipoldebørn og tiptipoldebørn.


Det har været noget af en udfordring for en amatør i såvel slægtsforskning som websidekonstruktion, at skabe en sammenhængende og forhåbentlig nogenlunde forståelig fortælling... og dermed også en god fornemmelse hos efterkommerne og eventuelt andre interesserede der måtte søge kendskab til slægten og hvem de er... deres forfædre og efterkommere etc. om deres liv og levned.


Mange steder bruges der måske rigelig med plads til at forklare alt muligt om hvordan det hele skal forstås... og indimellem er der nok også gentagelser! Dette er ikke så meget grundet mistro til de besøgendes fatteevner, som det er en hjælp til forfatterens (min) hukommelse og evne til selv at kunne finde rundt i stoffet! I en professionel sammenhæng ville jeg bestemt være gået til en kommunikationsekspert for at få rettet op på det hele..! Men nu må budskaberne altså klare sig som de nu kan.

Måske er der et par ihærdige som vil tage udfordringen op og betragte det foreliggende som et skattekort og via dette fine svar på et og andet!

At færdes her på webstedet er lidt som at besøge en gammel labyrintisk middelalderby! Hvem er ikke faret vild der... og hvem har dog ikke alligevel fundet det meste, og ikke mindst et par af byens kroer og kirker eller hvad man nu kom efter!

  

Med ønsket om en god oplevelse til alle...venlig hilsen

Lars Jørgen Jakobsen

  

jakobsen@larsjorgen.dk

  

Nb.1.: Fortællingen er uendelig, men det kan garanteres, at webstedet her indeholder alt hvad redaktionen (det er også mig) ved- og har kunnet finde om

temaet... Lund og Madsen.

  

Nb.2.: Umiddelbart kan hvem som helst nu gå direkte videre til næste side... dén med oversigten over temaets emner og dets åbne vindue:.

  

Emneoversigten

  

...ja, og vil man have det hele med, så tjek også gerne,

først som sidst:

  

Indholdsoversigten.

Emneoversigt

Nærværende websider for "Lund og Madsen" handler om én stamme ud af fire  Grundstammer

Grundstammerne er igen en del af  Lars Jørgens Websted  

De 4 grundstammer

Aktuelt vises afsnittets "Velkommenside" med rødt samt øvrige tilgængelige sider med blåt

Herudover kan der med grønt være adgang til eksterne sider og downloadsmuligheder etc.

En skitse til opdeling af et forfædretræ familie- eller interessegrupper!

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

Ane

rapport

Efter-

kommer

For-

fædre

På træffet, som kan studeres nærmere via linket "Slægttræf2019", blev der talt meget om de fælles forfædre hvor så godt som alle jo kendte mindst en af Lunderne, som jo enten var deres forældre eller bedsteforældre! Men hvor  kendskabet straks blev mere utydeligt når talen dykkede længere og længere ned i de forskellige lag af generationer før stamparret Janus og Marie!

Det er denne udfordring, med at holde styr på de mere vidtgående slægtsskaber, som websstedet her forsøger at råde bod på. Da en slægtshistorie imidlertid uundgåeligt forgrener sig både frem og tilbage gennem generationerne er det ikke muligt, bare at begynde i den ene ende og så slutte i den anden... der er hele tiden brug for en bred tilgang med grupperinger der gør det muligt at komme omkring de fleste. Så langt evnerne og kendskaberne rækker vil alle greb derfor blive forsøgt forklaret nærmere undervejs.

  Lige her og nu, på denne side, ønskes der som sagt kun lige at hilse velkommen til websiderne om “Slægterne Lund og Madsen”, og så i øvrigt gøre opmærksom på stedets  struktur bestående af ni emner inklusive denne introduktion, velkomst.

  

De 9 emner

  Velkommen (nærværende side), Emneoversigt, Hjemstavnen,

Grundstammen, Anetavlerapport, Familiegrupper

Forfædrene, Stjernerne og Efterkommerne samt

Slægtstræfet 2019 og et Billedgalleri.

Børnene (Probanden) er Kathrine, Ejvind, Niels, Harald og Mads

Børnebørn og oldebørn på slægtstræf

i Asp 2019

De 9 emner + 2 events kan tilgåes fra de øverste to linkrækker på det første blad af samtlige sider for slægten!

Desuden er der adgang til at benytte billedlinks fra næstkommende blad "emneoversigten" som selv kan opsøges fra viste billede herover.

Bemærk! Emnerne er skrevet i viste rækkefølge rundt med uret, men de kan besøges helt vilkårligt.

Slægterne Lund og Madsen indgår som en af fire grundstammer repræsenteret som et selvstændigt tema her på Lars Jørgens Websted, der er karakteristisk ved at indeholde flere temaer der hver igen kan rumme flere emner!

Der forventes at være en række potentielle målgrupper der hver især primært er interesseret i et enkelt tema og/eller et emne.

Muligvis er der besøgende her på siderne for "Lund og Madsen Slægterne" som også ønsker at vide noget om de 3 andre grundstammer! De kan derfor eventuelt tilgåes via nedenstående billedlinks, medens der også kan søges øget indsigt gennem linket...

Grundstammerne

http://www.murogrum.dk/LUND%26MADSEN2/Stamparret+.html

Introduktion

Velkommen til stamparret

⚫️