(placeholder)

1 / 6

2 / 6

3 / 6

4 / 6

5 / 6

6 / 6

(placeholder)
(placeholder)

Den mødrende slægt, før Grethes mor Kathrine Lund, var alle vestjyder og fra Hardsyssel, hvor befolkningen kaldtes harudere helt tilbage ved begyndelsen af vor tidsregning. De deltog dengang i togter mod selveste Cæsar i Rom, men er i vor tid primært kendt som bønder og fiskere.

Morforældrene Janus Lund og Marie Jensine Madsen var henholdsvist bondesøn fra Kvium og fiskerdatter fra Ferring. Efter først at være startet op med en mindre gård på hans hjemegn skiftede de til en større firelænget ejendom i Gørding ved Vemb som siden igen blev vekslet til en mindre ejendom på en ny udstykning fra Herregården Bækmark nær Bækmarksbro.

GRETHE OG LARS JØRGENS FORFÆDRE

Som skematisk illustration til Slægterne vises udvalgte

slægtstræer, slægtsrapporter og et slægtsgalleri.

Der begyndes med Grethes far, Christian Aage Eilskov Jensen og hans forfædre. Slægten består så langt tilbage som det har kunnet spores af fortrinsvis velstillede bønder med rødder i det solide midt/øst/sydjyske bondeland og i en sjællandsk bondefamilie med hang til højskolekultur.

Farforældrene Andreas Martin Jensen og Ellen Marie Sofie Olsen var meget dynamiske og lagde, via snurrige kanaler, ud med teglværksdrift i Tyskland og siden stordriftslandbrug i Danmark med Godset Agersbøl på toppen. Familien gennemlever en mindre deroute med tvangsalg... først af godset og siden af proprietærgården Amstrup ved Vemb i Vestjylland, men sætter fortsat fremtrædende spor i det danske borgerskab frem til vor tid.

Introduktion

Bemærk "pilene" her ved sidens (og sidernes) afslutning!

Peg på pilene og kom en side frem eller tilbage...

eller vend tilbage til begyndelsen af siden og benyt linkrækkerne nederst på "forsiden".

  

Alternativt kan man også skifte tema via de permanente links på alle sider under "pilene"

og somme steder, som her, også hovedafsnit for det aktive tema!

Lund og Madsen

Jensen og Olsen

Jakobsen og Nielsen

De Ukendte

Totalslægten for Grethe og Lars Jørgen

Slægtsgalleri

Herfra er der adgang fra billeder og nederste linkrække til de fire grundstammer...

mine børns direkte slægtninge


På siderne for de enkelte grundstammer er det tilsigtet, såvel gennem linkrækker som via billedlinks, at den besøgende kan klikke sig frem til de blandede oplysninger man måtte søge om generationerne og deres liv og virke

  

Lidt om intentionerne bag de viste links og tilhørende emner:


Slægterne og Grundstammerne

Siderne er fokuseret på lidt velkomst og introduktion omkring temaet og dets indhold som beskrevet lige herover.

Bemærk den blå "skydeskive" på galleriet. Det er et link direkte til "Grundstammerne" lige her. Skiven er til de billedorienterede! De der foretrækker at læse finder nemmest og nok også en anelse mere præcist hvad de søger ved at benytte linkene i linkrækkerne!

De enkele grundstammer er vist med links på forsiden herover sammen med et tilhørende slægtstræ med de tre nærmeste generationer.

Hver af de fire viste grundstammer fungerer som "selvstændige" websteder i webstedet! Dette skyldes, at besøgende fra de enkelte grundstammer formodes primært at interessere sig for netop deres "stamme".

Dette er et kneb der anvendes også i andre tilfælde hvor jeg skønner, at der er en primær interesse for et pågældende emne, som jeg så også nemmere kan præsentere målrettet til  potentielt interesserede... eksempelvist ved at  sende links til de pågældende for om muligt at udveksle synspunkter etc... det giver ro og fokus, uden at webstedet dog er lukket af den grund! Generelt kan man altid via linkrækken nederst på samtlige sider og blade klikke sig til samtlige temaer på hele webstedet.

På de enkelte grundstammers blade vises først og fremmest stof relateret til de pågældende slægtninge.

Først vil jeg lige introducere Grundstammerne, som naturligt jo vil bestå af de fire forfædregrene tilhørende mine børns oldeforældre! Men som det vil fremgå så udgør de fire hold oldeforældre i  denne fortælling mere...

TRE BEN OG ET PAR TANKER

Dette skyldes det faktum, at min far er totalt ukendt og således glimrer ved sit fravær... eller nærmere i form af mine fantasier, sammen med de rigtige forfædre, der repræsenterer et bredt udsnit af den danske bondestand og almue!

MÅLRETTET SØGNING BLANDT GRUNDSTAMMERNES SLÆGTNINGE

  

Oversigtssiden herover, for de fire grundstammer, er den målrette tilgang ved søgning i- eller studier blandt de fire grundstammer! Og når der nu var plads, så er der også lige klemt et par billedlink ind til henholdsvis et slægtsgalleri og en side som  jeg kalder Totalslægten, dem skal jeg nok fortælle om senere.Længere tilbage havde Janus slægt sine rødder i landsdelens omfattende kvægdrift med domiciler som gården Breinholt i Humlum, Kongensgård i Nr. Nissum og på godset Kappel og gården Nørre Vinkel nær Lemvig

Af naturlige grunde indtog min mor Krista Andrea Jakobsens slægt den helt store plads under min opvækst og dannelse.

Bedsteforældrene var begge midtjyder, men dog med rødder til både Sydtyskland og Østjylland. De hed Søren Erik Jakobsen og Nielsine Jakobine Nielsen og var ud af dansk almue, når den er aller bedst... og så var de socialdemokrater fra dengang klassekampen rådede og hvor socialdemokrater var både sociale og demokratiske.

De startede tilværelsen sammen i et lille landarbejderhus i udkanten af Almtoft Mark ved Kjellerup. Han var teglværksarbejder og hun tog sig af huset  med mindre dyrehold og børnene. Efter nogle år købte de et lille husmandssted i Dalsgaard, også i Kjellerup hvor de blev i 40 år.

Forfædrenes veje er ofte uransagelige og i det mindste er min, far og hele den fædrende slægt totalt ukendte!

Dette har dog ikke skabt den store mismodighed hos undertegnede, der allerede som dreng havde forestillinger om at være født ved "kongesnit".

Fredrik IX havde jo sin glade gang i Aarhus i hine tider... men dette har dog ikke afholdt mig fra andre overvejelser og skulle jeg selv have valgt mine farforældre ville jeg da gerne pege på folk som filosoffen Karl Popper og forfatteren Astrid Lindgren, hvis de da ellers ville kunne have givet mig Robin Hood som far! Eller Jack Nicholson... eller!

Øverst til venstre ses, som også herover ikonbilledet, for emnet Slægtsgalleri.

For familiemedlemmer og folk der kender familien og slægten er det herned muligt at finde udvalgte slægtninge direkte via disses portrætter eller eventuelt eller eventuelt andre kendte motiver.

Klik på vedkommende billedlink og se hvad der gemmer sig!

Nederst til højre ses, som også herover ikonbilledet, for emnet Totalslægten.

Begrebet "Totalslægt" er min opfindelse for under ét, at kunne beskrive sammenhæng mellem Grundstammerne, og for systematisk at kunne tilføje enslydende og sammenlignlige slægtstræer etc.

Det anbefales at prøve sig frem!

EXTRA

Som det kan iagttages, så er der et par felter mere på forsiden af Grundstammerne! De er dedikeret de to følgende emner under Slægterne og forhåndspræsenteres lige herunder:

EXTRA EXTRA

Under emnet Totalslægten kan man finde diverse hjælpesider vedrørende den samlede slægts omfang, geografiske tilhør og en samlet Anetavlerapport samt detaljerede slægtstræer for de enkelte slægtsgrene på bedsteforældre niveau! Endelig

Bemærk, at man altid kan returnere til eksempelvis nærværende side igen via enten miniatureikoners billedlink eller via rækkerne af tekstlinks nederst på alle forsiderne!

Tre grundstammer og et par tanker!

⚫️