(placeholder)

1 / 7

2 / 7

3 / 7

4 / 7

5 / 7

6 / 7

7 / 7

(placeholder)
(placeholder)

OM METODE!

Ja! Hvor skulle man begynde og hvor skulle man ende...

og hvad var hoved eller hale i det hele?

   Det har jeg forsøgt at finde ud af ved hvad jeg kalder slægtsgranskning, som handler on at finde- og forholde sig til hvad der umiddelbart er at finde af slægtninge, for så gradvist at få lavet et overblik... for mig i første omgang i form af et slægtstræ.

At opbygge et slægtstræ er en øvelse der aldrig får ende, for der er altid ukendte slægtninge at finde, både ud til siderne og frem og tilbage i tiden.

I sidste ende er jeg så endt op med flere slægtstræer og -rapporter med både forfædre og efterkommere... samlet og fordelt over de fire grundstammer eller søjler med vore bedsteforældres generation som udgangspunkt.

Indledningsvist vil jeg gerne lige omtale min umiddelbare tilgang og valg af strategier for mit arbejde eller min "Slægtsgranskning". Herefter vil jeg kort  præsentere den samlede slægt "Totalslægten" som jeg har kaldt de samlede fire grundslægter!

På basis af dette overblik gennemgås de enkelte grundstammer detaljeret i noget der ligner et selvstændigt websted for hver. Dette er valgt for at imødekomme de forskellige interessegrupper der kan formodes at ville søge oplysninger om specielt deres næreste slægtninge.

MENNESKEHEDEN

  

Der er ingen ende på forundringen hos de fleste, når de vover sig ind på at studere hvordan slægter følger slægters gang!

  

Uanset i hvilken retning man kigger, stirrer man lukt ind i uendeligheder både "før før" og "efter efter" fremkomsten af de første moderne mennesker, Homo Sapiens, der skilte sig ud for noget der ligner bare 360.000 år siden!

  

Før Sapiens fortoner den menneskelige udvikling sig jo mindst 75 milioner år tilbage blandt små gnaverlignende pattedyr på dinosaurernes tid, hvor de i et væk har muteret og foretaget utallige genetiske kvantespring frem mod de væsener eller Hominoider, som de kaldes!


Gennem skiftende modeller udviklede hominoiderne "menneskelige" træk, primært i form af fremadvendte øjne og gribende hænder, sådan som vi også kender nogle af dem i dag... så som Lemurer, Tarsier, Bavianer, Orangutanger og Chimpanser m.fl.


I mellemtiden har der også huseret nu uddøde arter, de såkaldte Homininer, kendt som Sahelanthropus Tchadensis, Homo Habilis og Homo Erectus m.fl., og det var blandt de typer at Homo Sapiens dukkede op for noget der ligner 10.000 generationer siden.


Set i det perspektiv er det på det nærmeste kun en forsvindende lille minoritet på 10 - 15 generationer som de fleste i bedste fald vil kunne finde gennem almindelig slægtsøgning! Men ikke desto mindre er det i den størrelsesorden langt det meste slægtsforskning finder sted.


Sådan er det for de fire slægtsgrene der kan udforskes af de fleste familier , hvor grundstammen normalt er fire hold bedsteforældre


  

Hvor kom de allesammen fra? Og hvad kan de huskers for?

Og kommer der flere?

  

Det er nok de tre væsentligste spørgsmål man stiller når man begynder at lege med slægtens... og slægternes historie!

  

Hvad var det der skete helt tilbage før før? Hvad gør vi nu?

Og hvad kan vi vente os af tiden efter efter ?


Udgangspunktet for en besvarelse har været, at se på de umiddelbare spor fra historisk tid og så vidt muligt fra fortolkninger af forhistorisk tid, og det er så denne vinkel der er anvendt her under webstedets tema


"SLÆGTERNE".  


    

  I en blanding af generelle termer og eksemplificeringer ved de samlede fire valgte slægtsformationer prøver jeg i de følgende afsnit at definere og mine metoder

Slægtsgranskning

I første afsnit om slægtsgranskning kommer jeg nærmere ind på mine nok lidt uortodokse metoder for opsætning og identifikation af familiegrupper inden for grundstammerne samt anvendelse af slægtstræer og anerammerapporter samt beskrivelser af geografiske, historiske og genetiske forhold inklusiv henvisninger til- og vedlæg af relevant dokumentarisk materiale.

Totalslægten

Som en naturlig afslutning på dette, at identificere slægternes bestanddele i form af slægtsgrupper, familiegrupper og enkeltpersoner er udarbejdet en samlet oversigt for de fire grundstammer inklusive en række links med genveje til de individuelle selvstændige websider, som jo reelt udgør slægttemaets mere udadrettede indhold.

Grundstammerne

De fire grundstammer udgør i princippet, og hver for sig, et "selvstændigt websted" hvor medlemmerne af de forskellige stammer kan føle sig i fortrolige omgivelser i mindst et eller to af stammerne.

Slægtgalleri

Ringen sluttes med et slægtsgalleri med et alternativt tilbud på, eventuelt at kunne finde det man søger via billedlinks! Og hvem ved! Måske, at finde oplysninger man slet ikke vidste, at man gerne ville have!

  

Søren Erik Jakobsen

Nielsine Jakobine Nielsen  

Indtil 1916 var Grethes farfar Andreas Martin Jensen ligeledes teglværksdirektør på Ernestinehof, Stargard i Pommern.

Herefter købte han først Bjerager Hovgaard ved Odder for senere i 1924, at

blive godsejer på  Agersbøl Gods nær Lindved og Øster Snede.

  

Indtil 1913 var min, Jørgens, morfar Søren Erik Jakobsen teglværksarbejder på

Vinderslev Teglværk, Almtoft, Kjellerup.

Herefter købte han et lille husmandssted i Dalsgaard, Hørup sogn (Kjellerup), godt hjulpet af sin svigerfar Kresten Nielsen... mangeårig daglejer på Aunsbjerg.

  

  

"Karl Popper"

"Astrid Lindgren"

  

Lars Jørgen Jakobsen

Ukendt Far

Krista Andrea Jakobsen

  

Grethe Eilskov Jensen

Aage Christian Eilskov Jensen

Kathrine Lund

  

Janus Lund

Marie Jensine Madsen

  

Andreas M. Jensen

Ellen Marie Sofie Olsen

SLUTKOMMENTAR

Der er næsten ingen ende på de historier og sammenfald man kan finde, når man først begynder at rode med rødderne.

Eksempelvis har jeg ved et tilfælde fundet ud af, at en gammel bedste ven i barndommens første skoleår er en fætter i 7. led efter den gamle indvandrede kartoffeltysker i 1759, Johan Georg Breuner.

  

Uden sammenhænge iøvrigt er der også fundet en helt anden type "slægtskab"... dog ikke ved blodet, men ved erhvervet i teglbranchen hvor jeg jo også selv har brilleret som murerlærling hvor jeg blandt så meget andet var med ved et byggeri af en ringovn på Trasbjerg Teglværk uden for Holstebro!

Det har vist sig, at netop teglværker har fyldt op i karriererne i flere generationer:

Slægter følger slægters gang

Kollage om slægternes slægt!

Hvordan og Hvorledes

  ERKENDELSEN AF SLÆGTERNES GANG

Hvor det kom fra ved jeg ikke, men allerede i begyndelsen af treårsalderen var jeg meget optaget af, at definere min familie. I min barndom flyttede min mor og jeg meget rundt, alt efter hvor hun fik arbejde... og det var åbenbart vigtigt for mig at holde styr på mit “netværk”.

Mine bedsteforældre og min mors øvrige familie var vort anker og vor familie, og den havde jeg enormt fokus på... og gavn af. Min far og hans familie var ukendte.

Først meget senere, nærmest som voksen, blev jeg bevidst om, at der også var en slægt. Dels de der både synligt og usynligt færdedes i yderkredsen af familien, og i sidste ende også alle forfædrene... de døde. Det var dem jeg havde hørt om i strofen “Slægter skal følge slægters gang” fra salmen “Dejlig er jorden”... og sådanne tanker fascinerede mig og gjorde mig nysgerrig.

I særlig grad fandt jeg det, som ung murerlærling, interessant at opdage, at der midt i den alt dominerende bondeslægt havde været mindst to tipoldefædre og en oldefar der havde været murere og endda kampestensmurere. Det var sejt syntes jeg... og jeg glædede mig over det tilfældige lykketræf... at jeg, uden at vide dette, også havde valgt lige netop dette opbyggelige fag.

Det gav en god fornemmelse af, at høre til et sted... og det gav oven i også lyst og mod på at granske videre i først mine egne- og senere også i min hustru Grethe Eilskov Jensens slægter!  

  

Udgangspunktet for webstedets fortællinger er min hustru Grethes og egne bedsteforældre. De er sat som stampar i hver sin "Grundstamme" og

vi vil i særlig grad møde dem og deres forfædre samt efterkommere.

  

På samme tid stred, Grethes, oldefar Mads Ørum Jensen Madsen sig gennem tilværelsen som far til 14 børn og som kystfisker fra Ferring Strand.

I et ukendt antal generationer, skiftevis ved navnene Mads Jensen og Jens Madsen, havde familien været forankret i det lille bosted Ørum nord for Ferring.

Introduktion

http://www.murogrum.dk/SLGTERNE/intro_slgt.html